فارسی

یافتن و جایگزینی متن در یک سند Word با استفاده از C#.NET

این مقاله روش‌های مختلفی را برای یافتن و جایگزینی متن در اسناد Word با استفاده از C# در برنامه‌های NET یا NET Core پوشش می‌دهد. Find and Replace یک ویژگی کاملا مفید MS Word برای مکان یابی سریع و جایگزینی متن مورد نظر در اسناد است. وقتی با اسناد طولانی‌تری کار می‌کنید، این کار راحت‌تر و صرفه‌جویی در زمان می‌شود. در مواردی که نیاز به یافتن و جایگزینی متن در صدها سند Word دارید یا نیاز به خودکارسازی این فرآیند دارید، قطعاً این کار را به صورت برنامه‌ریزی انجام خواهید داد.
ژانویهٔ 24, 2020 · 6 دقیقه · عثمان عزیز