فارسی

با استفاده از احراز هویت مدرن در C#.NET به صندوق پستی Microsoft365 متصل شوید

Authentication مدرن اکنون به‌طور پیش‌فرض برای همه مستاجران جدید Microsoft 365/Azure فعال است، زیرا این پروتکل از احراز هویت اولیه منسوخ امن‌تر است. احراز هویت مدرن بر اساس Active Directory Authentication Library و OAuth 2.0 است. از توکن‌های با زمان محدود استفاده می‌کند و برنامه‌ها اعتبار کاربری را ذخیره نمی‌کنند. علاوه بر این، برنامه ریزی شده است که به طور کامل استفاده از احراز هویت اولیه برای همه مشتریان Microsoft 365 ممنوع شود.
ژوئن 14, 2022 · 7 دقیقه · دیمیتریسامودوروف