فارسی

نوشتن و خواندن پیام ها در ذخیره سازی Thunderbird در پایتون

Thunderbird یک سرویس گیرنده ایمیل منبع باز است که به شما امکان می دهد پیام ها را از بیش از یک سرور ایمیل دریافت کنید. بنابراین، می‌توانید ایمیل‌های چند حساب را در یک مکان مدیریت کنید. در موارد خاص، ممکن است لازم باشد به پیام های ایمیل Thunderbird به صورت برنامه ریزی شده دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، ممکن است مجبور شوید پیام های جدیدی در Thunderbird بنویسید. در این مقاله با نحوه نوشتن و خواندن پیام ها در ذخیره سازی Thunderbird در پایتون آشنا خواهید شد.
آوریل 19, 2022 · 3 دقیقه · عثمان عزیز