فارسی

XBRL Viewer Online

در این مقاله، ما یک برنامه رایگان و آسان برای استفاده مبتنی بر وب XBRL Reader را بررسی خواهیم کرد. ما همچنین به شما نشان خواهیم داد که چگونه به صورت برنامه نویسی خواننده XBRL خود را توسعه دهید.
نوامبر 2, 2023 · 4 دقیقه · مزمل خان

فایل های XBRL را در پایتون بخوانید

در این مقاله با نحوه خواندن فایل های XBRL به صورت برنامه نویسی در پایتون آشنا خواهید شد. می توانید اشیا یا عناصری مانند مرجع طرحواره، زمینه، واحد، موارد و غیره را از اسناد XBRL یا iXBRL بخوانید و استخراج کنید.
نوامبر 25, 2022 · 3 دقیقه · مزمل خان