فارسی

اعتبار سنجی سند XBRL در پایتون

شما به راحتی می توانید سند نمونه XBRL یا سند iXBRL را به صورت برنامه نویسی در پایتون با استفاده از API اعتبار سنجی پایتون XBRL اعتبار سنجی کنید. در این مقاله، نحوه اعتبارسنجی اسناد نمونه XBRL در پایتون را یاد خواهید گرفت.
اکتبر 25, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان