فارسی

فایل های XBRL را در پایتون بخوانید

در این مقاله با نحوه خواندن فایل های XBRL به صورت برنامه نویسی در پایتون آشنا خواهید شد. می توانید اشیا یا عناصری مانند مرجع طرحواره، زمینه، واحد، موارد و غیره را از اسناد XBRL یا iXBRL بخوانید و استخراج کنید.
نوامبر 25, 2022 · 3 دقیقه · مزمل خان

اعتبار سنجی سند XBRL در پایتون

شما به راحتی می توانید سند نمونه XBRL یا سند iXBRL را به صورت برنامه نویسی در پایتون با استفاده از API اعتبار سنجی پایتون XBRL اعتبار سنجی کنید. در این مقاله، نحوه اعتبارسنجی اسناد نمونه XBRL در پایتون را یاد خواهید گرفت.
اکتبر 25, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان

XBRL را در پایتون تجزیه کنید

به راحتی می توانید سند XBRL یا iXBRL را به صورت برنامه نویسی در پایتون تجزیه کنید. شما اشیا یا عناصری مانند مرجع طرحواره، زمینه، واحد، موارد و غیره را از فایل XBRL می خوانید و استخراج می کنید. در این مقاله، نحوه تجزیه اسناد نمونه XBRL در پایتون را خواهید آموخت.
اوت 19, 2022 · 3 دقیقه · مزمل خان

با استفاده از پایتون فایل XBRL ایجاد کنید

شما به راحتی می توانید یک سند نمونه XBRL را به صورت برنامه نویسی در پایتون ایجاد کنید. می توانید اشیا یا عناصری مانند مرجع طرحواره، زمینه، واحد، موارد و غیره را به فایل XBRL اضافه کنید. در این مقاله، نحوه ایجاد اسناد نمونه XBRL با استفاده از پایتون را یاد خواهید گرفت.
ژوئیهٔ 26, 2022 · 12 دقیقه · مزمل خان

پیوندهای پاورقی و اشیاء مرجع نقش را با استفاده از C# به XBRL اضافه کنید

شما به راحتی می توانید یک سند نمونه XBRL را به صورت برنامه نویسی ایجاد کنید و اشیا یا عناصری مانند لینک پانوشت، مرجع نقش، مرجع نقش قوس و غیره را اضافه کنید، در این مقاله یاد می گیرید که چگونه لینک های پاورقی و اشیاء مرجع نقش را با استفاده از سی شارپ به XBRL اضافه کنید.
مهٔ 22, 2022 · 6 دقیقه · مزمل خان

تبدیل XBRL به HTML با استفاده از C#

به عنوان یک توسعه دهنده دات نت، می توانید به راحتی فایل های XBRL یا داده های مالی را از فایل های XML به صفحات وب HTML به صورت برنامه ریزی شده تبدیل کنید. در این مقاله با نحوه تبدیل XBRL به HTML با استفاده از سی شارپ آشنا می شوید.
آوریل 29, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان

اضافه کردن اشیا به اسناد XBRL با استفاده از C#

شما به راحتی می توانید یک سند نمونه XBRL را به صورت برنامه نویسی ایجاد کنید و اشیا یا عناصری مانند مرجع طرحواره، زمینه، واحد، آیتم ها و غیره را اضافه کنید. در این مقاله نحوه افزودن اشیاء به اسناد نمونه XBRL با استفاده از سی شارپ را یاد خواهید گرفت.
آوریل 14, 2022 · 7 دقیقه · مزمل خان

تبدیل XBRL به PDF در سی شارپ

به عنوان یک توسعه دهنده دات نت، می توانید به راحتی فایل های XBRL یا داده های مالی را از فایل های XML به اسناد PDF تبدیل کنید. در این مقاله با نحوه تبدیل XBRL به PDF با استفاده از سی شارپ آشنا می شوید.
مارس 20, 2022 · 3 دقیقه · مزمل خان