فارسی

اکسل را با استفاده از C++ به HTML تبدیل کنید

صفحات گسترده اکسل در سازماندهی، مدیریت و محاسبه داده ها مفید هستند. به طور مشابه، HTML برای نمایش محتوا در مرورگر مفید است. هر دو فرمت در موارد استفاده خاص خود مفید هستند. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که مجبور شوید داده های اکسل را در وب سایت ها نشان دهید. در این موارد، HTML فرمت بهتری برای استفاده خواهد بود. برای رسیدن به این هدف، باید فایل اکسل مورد نیاز را به HTML تبدیل کنید. با توجه به این موضوع، نحوه تبدیل Excel به HTML را با استفاده از C++ یاد خواهیم گرفت.
فوریهٔ 6, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد