فارسی

تبدیل فایل های اکسل به PDF در Node.js

صفحات گسترده اکسل معمولا برای ذخیره و تجزیه و تحلیل داده ها در قالب سطر و ستون استفاده می شود. با این حال، در موارد مختلف، باید فایل‌های اکسل را قبل از اشتراک‌گذاری در اینترنت به PDF تبدیل کنید. به منظور خودکار کردن تبدیل اکسل به PDF، این مقاله نحوه تبدیل فایل‌های اکسل به PDF را با استفاده از Node.js به صورت برنامه‌نویسی نشان می‌دهد. علاوه بر این، گزینه های پیشرفته برای سفارشی کردن تبدیل اکسل به PDF نیز مورد بحث قرار گرفته است.
مارس 5, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز