فارسی

XPS را با استفاده از جاوا به BMP، JPEG، PNG و TIFF تبدیل کنید

فرمت XPS (مشخصات کاغذ XML) توسط مایکروسافت معرفی شد که نمایانگر طرح بندی صفحه است. از تگ های XML برای نمایش ظاهر صفحات و ترکیب سند استفاده می کند. در این مقاله با تبدیل اسناد XPS به فرمت های تصویر شطرنجی به صورت برنامه ای آشنا خواهید شد. به ویژه، این مقاله نحوه تبدیل XPS به BMP، JPEG، PNG و TIFF با استفاده از جاوا را پوشش خواهد داد.
دسامبر 18, 2020 · 7 دقیقه · عثمان عزیز