فارسی

XPS را به TIFF در جاوا تبدیل کنید

سند XPS از XML در طرح بندی استفاده می کند اما شبیه فرمت فایل PDF است. در موارد خاص، ممکن است نیاز داشته باشیم که تصاویر XPS را به صورت برنامه ریزی شده به TIFF تبدیل کنیم. در این مقاله با نحوه تبدیل XPS به TIFF در جاوا آشنا خواهید شد.
نوامبر 11, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان