MPP را به PDF تبدیل کنید

فایل های پروژه مایکروسافت (MPP) برای کارهای مختلف مدیریت پروژه مانند ردیابی و سازماندهی پروژه ها استفاده می شود. می‌توانید فایل‌های MPP را با استفاده از جاوا به اسناد PDF تبدیل کنید. بخش های زیر به تفصیل تبدیل فایل MPP را توضیح می دهند:

تبدیل MPP به PDF – نصب API جاوا

Aspose.Tasks for Java می تواند برای مدیریت پروژه ها در برنامه های جاوا شما استفاده شود. می توانید با دانلود فایل JAR از بخش Downloads API را پیکربندی کنید. همچنین، می‌توانید تنظیمات Maven زیر را در فایل pom.xml پروژه جاوا خود مشخص کنید.

مخزن:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

وابستگی:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>21.2</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

تبدیل MPP به PDF به صورت برنامه ریزی شده با جاوا

با انجام مراحل زیر می توانید فایل MPP را به PDF تبدیل کنید:

 1. فایل ورودی را با استفاده از کلاس Project بارگیری کنید.
 2. فایل PDF خروجی را با استفاده از روش Save()) و شمارش SaveFileFormat ذخیره کنید.

کد زیر نحوه تبدیل فایل MPP به PDF را با استفاده از جاوا نشان می دهد:

// فایل ورودی پروژه را بخوانید
Project project = new Project("Sample.mpp");

// پروژه را به صورت PDF ذخیره کنید
project.save("Project.pdf", SaveFileFormat.PDF);

تبدیل MPP به PDF با گزینه های پیشرفته در جاوا

شما می توانید تبدیل فایل MPP به PDF را با ویژگی های متعددی که توسط کلاس PdfSaveOptions در معرض دید قرار گرفته اند، سفارشی و کنترل کنید. به عنوان مثال، می توانید افسانه ها، مقیاس زمانی، ارتفاع ردیف و غیره را مشخص کنید. مراحل زیر نحوه تبدیل فایل MPP به فرمت PDF را نشان می دهد:

 1. فایل ورودی Microsoft Project را بارگیری کنید.
 2. شیء کلاس SaveOptions را راه اندازی کنید.
 3. خواص مختلف را مشخص کنید.
 4. سند PDF خروجی را ذخیره کنید.

کد زیر نحوه تبدیل MPP به PDF را با گزینه های پیشرفته با استفاده از جاوا نشان می دهد:

// فایل MPP ورودی را بارگیری کنید
Project project = new Project("project.mpp");

// شی کلاس SaveOptions را راه اندازی کنید
SaveOptions o = new PdfSaveOptions();

// ارتفاع ردیف را متناسب با محتوای سلول تنظیم کنید
o.setFitContent(true);

// خواص مختلف را مشخص کنید
o.setTimescale(Timescale.Months);
o.setPresentationFormat(PresentationFormat.TaskUsage);

// ویژگی LegendOnEachPage را روی false قرار دهید تا افسانه ها پنهان شوند
o.setLegendOnEachPage(false);

// سند PDF خروجی را ذخیره کنید
project.save("result.pdf", o);

تبدیل فایل MPP به فایل PDF رمزگذاری شده و محافظت شده با رمز عبور با استفاده از جاوا

برخی از پروژه‌ها ممکن است شامل داده‌های حساس برای یک سازمان باشند، بنابراین ممکن است ترجیح دهید از اطلاعات موجود در فایل PDF خروجی محافظت کنید. بنابراین می توانید سند PDF را رمزگذاری کرده و با رمز عبور محافظت کنید. لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید تا فایل PDF خروجی را پس از تبدیل MPP ایمن کنید:

 1. فایل MPP ورودی را با کلاس Project بارگیری کنید.
 2. هنگام تعیین رمز عبور کاربر و مالک، شیء کلاس PdfEncryptionDetails را راه‌اندازی کنید.
 3. شیء کلاس PdfSaveOptions را راه اندازی کنید.
 4. فایل PDF خروجی را ذخیره کنید.

کد زیر نحوه تبدیل فایل MPP به یک فایل PDF محافظت شده و رمزگذاری شده با استفاده از جاوا را توضیح می دهد:

// فایل ورودی پروژه را بارگیری کنید
Project project = new Project(dataDir + "project.mpp");

// شی کلاس PdfEncryptionDetails را راه اندازی کنید
PdfEncryptionDetails encryptionDetails = new PdfEncryptionDetails("test", "password", PdfEncryptionAlgorithm.RC4_128);

// تنظیم مجوز برای فایل PDF خروجی
encryptionDetails.setPermissions(PdfPermissions.None);

// شی کلاس PdfSaveOptions را راه اندازی کنید
PdfSaveOptions saveOptions = new PdfSaveOptions();
saveOptions.setTimescale(Timescale.Months);
saveOptions.setPresentationFormat(PresentationFormat.TaskUsage);
saveOptions.setEncryptionDetails(encryptionDetails);

// ذخیره فایل PDF خروجی
project.save(dataDir + "Password_output.pdf", saveOptions);

مجوز API رایگان دریافت کنید

می‌توانید مجوز موقت رایگان را برای ارزیابی API در ظرفیت کامل آن دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله، نحوه تبدیل MPP، فایل های پروژه مایکروسافت، به PDF را با استفاده از جاوا بررسی کرده اید. شما یاد گرفته اید که چگونه فایل های PDF خروجی را با گزینه های پیشرفته یا با رمزگذاری و محافظت از رمز عبور ذخیره کنید. می‌توانید با مراجعه به اسناد بیشتر کاوش کنید یا از طریق [تالار گفتمان پشتیبانی رایگان14 با ما در تماس باشید.

همچنین ببینید