فایل های پروژه MS را در جاوا ایجاد کنید

MS Project یک برنامه مدیریت پروژه شناخته شده است که انجام کارآمد فعالیت های مدیریت پروژه را برای مدیران آسان تر می کند. مدیران پروژه می توانند وظایف ایجاد کنند، منابع را اضافه کنند و وظایفی را به منابع یک پروژه خاص اختصاص دهند. علاوه بر این، آنها می توانند جدول زمانی را تعریف کنند و همچنین عملیات مدیریت بودجه را انجام دهند. با این حال، زمانی که مدیران نیاز به سفارشی سازی عملیات مدیریت پروژه دارند، ممکن است سناریوهای مختلفی وجود داشته باشد. همچنین، ممکن است یک سازمان نیاز به خودکارسازی مدیریت پروژه در برنامه های وب یا دسکتاپ داشته باشد.

برای چنین مواردی، این مقاله نحوه اجرای عملیات مدیریت پروژه اساسی را به صورت برنامه ای پوشش می دهد. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه از ابتدا پروژه ها را ایجاد کنید، وظایف و منابع را اضافه کنید، و با استفاده از جاوا با تکالیف منابع و تقویم ها کار کنید.

Java Project Management API

Aspose.Tasks for Java یک API مدیریت پروژه است که به شما امکان می دهد فایل های MS Project را از ابتدا ایجاد کنید. علاوه بر این، می توانید یک پروژه موجود را به منظور اضافه کردن برخی تغییرات دستکاری کنید. API به شما این امکان را می دهد که عملیات مدیریت پروژه پایه و همچنین پیشرفته را به صورت یکپارچه انجام دهید. Aspose.Tasks برای جاوا را می توان به صورت JAR دانلود کرد یا در برنامه های مبتنی بر Maven با استفاده از تنظیمات زیر نصب کرد.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>20.12</version>
  <classifier>jdk18</classifier>
</dependency>

یک فایل MS Project با استفاده از جاوا ایجاد کنید

MS Project به شما امکان می دهد داده های مربوط به پروژه را در قالب MPP یا XML ذخیره کنید. پس بیایید با دنبال کردن مراحل زیر با ایجاد یک فایل پروژه خالی شروع کنیم.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد یک فایل MS Project (mpp. و xml.) را با استفاده از جاوا نشان می دهد.

فایل های پروژه MS را به عنوان MPP ذخیره کنید

// برای نمونه‌های کامل و فایل‌های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java بروید
// یک نمونه پروژه ایجاد کنید
Project newProject = new Project();

// ذخیره پروژه به عنوان فایل MPP
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

فایل های پروژه MS را به صورت XML ذخیره کنید

// برای نمونه‌های کامل و فایل‌های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java بروید
// یک نمونه پروژه ایجاد کنید
Project newProject = new Project();

// پروژه را به عنوان فایل XML ذخیره کنید
newProject.save("Project1.xml", SaveFileFormat.XML);

درباره ویژگی‌های دستکاری پروژه بیشتر بدانید: کار با پروژه‌ها

با استفاده از جاوا Tasks را به پروژه اضافه کنید

پس از ایجاد فایل پروژه، می توانید شروع به اضافه کردن وظایف به آن کنید. در زیر مراحل ایجاد و افزودن وظایف به فایل پروژه آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه اضافه کردن وظایف به پروژه با استفاده از سی شارپ را نشان می دهد.

// برای نمونه‌های کامل و فایل‌های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java بروید

// پروژه ایجاد کنید
Project project = new Project();

// وظیفه اضافه کنید
Task task = project.getRootTask().getChildren().add("Summary1");

// کار فرعی را اضافه کنید
Task subtask = task.getChildren().add("Subtask1");

// ذخیره پروژه به عنوان فایل MPP/XML
newProject.save("Project1.xml", SaveFileFormat.XML);

درباره ویژگی‌های دستکاری کار بیشتر بیاموزید: کار با Tasks

افزودن منابع به پروژه با استفاده از جاوا

نکته مهم بعدی در یک پروژه منابعی است که برای انجام وظایف اختصاص داده می شود. بنابراین در این بخش، منابعی را به پروژه اضافه می کنیم. در ادامه مراحل اضافه کردن منابع به پروژه آمده است.

نمونه کد زیر نحوه افزودن منابع در پروژه با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// برای نمونه‌های کامل و فایل‌های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java بروید

// پروژه ایجاد کنید
Project project = new Project();

// اضافه کردن منبع
Resource rsc = project.getResources().add("Rsc");

// ذخیره پروژه به عنوان فایل MPP/XML
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

درباره ویژگی‌های دستکاری منابع بیشتر بدانید: کار با منابع

با استفاده از جاوا وظایفی را به منابع در یک پروژه اختصاص دهید

هنگامی که وظایف و منابع را اضافه کردید، کار بعدی این است که وظایف را به منابع مربوطه اختصاص دهید. مراحل زیر برای انجام تخصیص منابع در یک پروژه آورده شده است.

 • با استفاده از کلاس Project یک پروژه جدید ایجاد کنید یا یک پروژه موجود را بارگذاری کنید.
 • کارها و منابع را به همان روشی که در بخش های قبلی اضافه کرده اید اضافه کنید.
 • به ترتیب در یک شی Task و Resource به کار و منبع ارجاع دهید.
 • با استفاده از روش Project.getResourceAssignments().add(Task, Resource) یک تخصیص منبع ایجاد کنید.
 • فایل پروژه را با استفاده از روش Project.save(String, SaveFileFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد تخصیص منابع در یک پروژه با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// برای نمونه‌های کامل و فایل‌های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java بروید

// پروژه ایجاد کنید
Project project = new Project();

// وظیفه اضافه کنید
Task task = project.getRootTask().getChildren().add("Summary1");

// اضافه کردن منبع
Resource rsc = project.getResources().add("Rsc");

// کار را به منبع اختصاص دهید
ResourceAssignment assn = project.getResourceAssignments().add(task, rsc);

// ذخیره پروژه به عنوان فایل MPP/XML
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

درباره ویژگی‌های تخصیص منابع بیشتر بدانید: کار با تکالیف منابع

افزودن تقویم به پروژه با استفاده از جاوا

تقویم ها موجودیت مهم دیگری هستند که برای تعریف جدول زمانی یک پروژه استفاده می شوند. با استفاده از تقویم، می توانید یک برنامه زمان بندی کامل برای یک پروژه ایجاد کنید. برای ایجاد یک تقویم می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

 • با استفاده از کلاس Project یک پروژه جدید ایجاد کنید یا یک پروژه موجود را بارگذاری کنید.
 • با استفاده از روش Project.getCalendars().add(String) یک تقویم جدید ایجاد کنید و مرجع آن را در شیء Calendar دریافت کنید.
 • برای تعیین روزهای هفته از روش Calendar.getWeekDays().add(WeekDay) استفاده کنید.
 • زمان کار را در تقویم تنظیم کنید.
 • فایل پروژه را با استفاده از روش Project.save(String, SaveFileFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد تقویم در یک پروژه با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// برای نمونه‌های کامل و فایل‌های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-tasks/Aspose.Tasks-for-Java بروید

// پروژه ایجاد کنید
Project project = new Project();

// تقویم را تعریف کنید
Calendar cal = prj.getCalendars().add("Calendar1");

// روزهای کاری از دوشنبه تا پنجشنبه را با زمان بندی پیش فرض اضافه کنید
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Monday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Tuesday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Wednesday));
cal.getWeekDays().add(WeekDay.createDefaultWorkingDay(DayType.Thursday));
cal.getWeekDays().add(new WeekDay(DayType.Saturday));
cal.getWeekDays().add(new WeekDay(DayType.Sunday));

// جمعه را به عنوان روز کاری کوتاه تنظیم کنید
WeekDay myWeekDay = new WeekDay(DayType.Friday);

// زمان کار را تنظیم می‌کند، فقط زمانی که بخشی از DateTime مهم است
WorkingTime wt1 = new WorkingTime();
java.util.Calendar calTime = java.util.Calendar.getInstance();

calTime.set(1,1,1,9,0,0);
Date date = calTime.getTime();
wt1.setFromTime(date);

calTime.set(1,1,1,12,0,0);
date = calTime.getTime();
wt1.setToTime(date);

WorkingTime wt2 = new WorkingTime();

calTime.set(1,1,1,13,0,0);
date = calTime.getTime();
wt2.setFromTime(date);

calTime.set(1,1,1,16,0,0);
date = calTime.getTime();
wt2.setToTime(date);

myWeekDay.getWorkingTimes().add(wt1);
myWeekDay.getWorkingTimes().add(wt2);
myWeekDay.setDayWorking(true);
cal.getWeekDays().add(myWeekDay);

// پروژه را به عنوان فایل MPP/XML ذخیره کنید
newProject.save("Project1.mpp", SaveFileFormat.MPP);

درباره ویژگی‌های تقویم بیشتر بدانید: کار با تقویم‌ها

مجوز رایگان دریافت کنید

برای امتحان API بدون محدودیت ارزیابی، می‌توانید یک مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله، شما با برخی از ویژگی های اساسی نحوه ایجاد فایل های MS Project از ابتدا با استفاده از جاوا آشنا شده اید. به ویژه، نحوه اضافه کردن وظایف، منابع، تکالیف منابع و تقویم ها را در یک پروژه دیده اید. می‌توانید با استفاده از مستندات درباره Java MS Project API بیشتر کاوش کنید.

همچنین ببینید