تبدیل DOC به JSON در سی شارپ

تبدیل DOC به JSON ممکن است در موارد مختلفی مورد نیاز باشد، زمانی که نیاز دارید داده‌های یک سند DOC را به فرمت JSON به صورت برنامه‌نویسی صادر کنید. این مقاله نشان می‌دهد که چگونه می‌توانید متن یک سند DOC را از داخل برنامه‌های C# به فرمت JSON به راحتی تبدیل کنید. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه اسناد DOC محافظت شده را به صورت برنامه نویسی به JSON تبدیل کنید. بنابراین بیایید به تبدیل DOC به JSON در C# ادامه دهیم.

نحوه تبدیل DOC به JSON در سی شارپ

برای تبدیل سند DOC به JSON، باید مراحل زیر را انجام دهیم:

 • سند DOC را بارگیری کنید.
 • آن را به فرمت HTML تبدیل کنید.
 • فایل HTML را با فرمت JSON ذخیره کنید.

بیایید ببینیم که چگونه این مراحل را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ انجام دهیم. برای این کار باید چند کتابخانه را نصب کنید که در قسمت زیر به آنها اشاره شده است.

کتابخانه های سی شارپ برای تبدیل DOC به JSON - دانلود رایگان

Aspose.Words for .NET یک کتابخانه غنی از ویژگی است که به شما امکان می دهد اسناد MS Word را ایجاد و پردازش کنید. ما از این کتابخانه برای صادر کردن محتوای یک سند DOC به HTML استفاده خواهیم کرد. پس از آن، از Aspose.Cells برای .NET برای ذخیره محتوای HTML به عنوان یک فایل JSON استفاده خواهیم کرد.

می توانید DLL های هر دو کتابخانه را دانلود کنید یا از NuGet نصب کنید.

DLL را دانلود کنید

از طریق NuGet نصب کنید

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Words

تبدیل DOC به JSON در سی شارپ

در زیر مراحل تبدیل DOC به JSON در سی شارپ آمده است.

 • سند DOC را با استفاده از کلاس Aspose.Words.Document بارگیری کنید.
 • با استفاده از روش Document.Save() سند DOC را به صورت HTML ذخیره کنید.
 • فایل HTML را با استفاده از کلاس Aspose.Cells.Workbook بارگیری کنید.
 • با استفاده از روش Workbook.Save() سند را به فرمت JSON تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک DOC به JSON در سی شارپ را نشان می دهد.

// سند DOC را بارگیری کنید
Document doc = new Document("document.doc");

// سند را در قالب HTML ذخیره کنید
doc.Save("html_output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

// فایل HTML را در یک نمونه از کلاس Aspose.Cells.Workbook بارگیری کنید
Workbook book = new Workbook("html_output.html");

// ذخیره به عنوان JSON
book.Save("word-to-json.json", Aspose.Cells.SaveFormat.Json);

C# DOC محافظت شده را به JSON تبدیل کنید

همچنین می توانید اسناد DOC محافظت شده را با استفاده از رمزهای عبور آنها بارگیری کرده و آنها را به فرمت JSON تبدیل کنید. در زیر مراحل تبدیل یک DOC محافظت شده به JSON در سی شارپ آمده است.

 • فایل DOC را با استفاده از کلاس Aspose.Words.Document بارگیری کنید.
 • از کلاس Aspose.Words.Loading.LoadOptions برای تعیین رمز عبور فایل DOC استفاده کنید.
 • با استفاده از روش Document.Save() فایل DOC را به صورت HTML ذخیره کنید.
 • فایل HTML را با استفاده از کلاس Aspose.Cells.Workbook بارگیری کنید.
 • با استفاده از روش Workbook.Save() سند را به فرمت JSON تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک DOC محافظت شده به JSON در C# را نشان می دهد.

// سند DOC محافظت شده با رمز عبور را بارگیری کنید
Document doc = new Document("document.doc", new Aspose.Words.Loading.LoadOptions("mypassword"));

// سند را در قالب HTML ذخیره کنید
doc.Save("html_output.html", Aspose.Words.SaveFormat.Html);

// فایل HTML را در یک نمونه از کلاس Aspose.Cells.Workbook بارگیری کنید
Workbook book = new Workbook("html_output.html");

// ذخیره به عنوان JSON
book.Save("word-to-json.json", Aspose.Cells.SaveFormat.Json);

کتابخانه های تبدیل C# DOC به JSON - مجوز رایگان دریافت کنید

می توانید برای استفاده از کتابخانه ها بدون محدودیت ارزیابی، مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تبدیل DOC به JSON در سی شارپ آشنا شدید. علاوه بر این، نحوه تبدیل یک فایل DOC محافظت شده با رمز عبور را به صورت برنامه‌نویسی به JSON مشاهده کرده‌اید. علاوه بر این، می‌توانید از اسناد Aspose.Words برای .NET و Aspose.Cells برای NET دیدن کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد کتابخانه‌ها کشف کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال، از طریق [تالار گفتمان8 ما را در جریان بگذارید.

همچنین ببینید