تبدیل DOC به JSON در جاوا

در موارد خاص، باید محتوای یک Word DOC را به صورت برنامه‌نویسی به فایل JSON صادر کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله یک راهنمای ساده در مورد نحوه تبدیل متن در یک سند DOC به فرمت JSON از داخل برنامه های جاوا ارائه می دهد. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه اسناد DOC محافظت شده را به صورت برنامه نویسی به JSON تبدیل کنید. بنابراین بیایید به تبدیل DOC به JSON در جاوا ادامه دهیم.

نحوه تبدیل DOC به JSON در جاوا

برای تبدیل یک سند DOC به فرمت JSON، باید مراحل زیر را انجام دهیم:

  • سند DOC را بارگیری کنید.
  • آن را به فرمت HTML تبدیل کنید.
  • فایل HTML را با فرمت JSON ذخیره کنید.

بیایید ببینیم که چگونه این مراحل را به صورت برنامه نویسی در جاوا انجام دهیم. برای این کار باید دو کتابخانه که در قسمت زیر به آنها اشاره شده است را نصب کنید.

کتابخانه های جاوا برای تبدیل DOC به JSON - دانلود رایگان

Aspose.Words for Java یک کتابخانه قدرتمند است که به شما امکان ایجاد و پردازش اسناد MS Word را می دهد. ما از این کتابخانه برای صادر کردن محتوای یک فایل DOC به HTML استفاده خواهیم کرد. سپس، از Aspose.Cells برای جاوا برای ذخیره محتوای HTML به عنوان یک فایل JSON استفاده خواهیم کرد. می توانید JAR های هر دو کتابخانه را دانلود کنید یا با استفاده از تنظیمات Maven آنها را نصب کنید.

JAR را دانلود کنید

از طریق Maven نصب کنید

<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>com.aspose</groupId>
		<artifactId>aspose-words</artifactId>
		<version>22.7</version>
		<classifier>jdk17</classifier>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>com.aspose</groupId>
		<artifactId>aspose-cells</artifactId>
		<version>22.7</version>
	</dependency>
</dependencies>
<repositories>
	<repository>
		<id>AsposeJavaAPI</id>
		<name>Aspose Java API</name>
		<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
	</repository>
</repositories>

تبدیل DOC به JSON در جاوا

در زیر مراحل تبدیل DOC به JSON در جاوا آمده است.

  • سند DOC را با استفاده از کلاس com.aspose.words.Document بارگیری کنید.
  • با استفاده از روش Document.Save() سند DOC را به صورت HTML ذخیره کنید.
  • فایل HTML را با استفاده از کلاس com.aspose.cells.Workbook بارگیری کنید.
  • با استفاده از روش Workbook.Save() سند را به فرمت JSON تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک سند DOC به JSON در جاوا را نشان می دهد.

// فایل DOC را با استفاده از Aspose.Words بارگیری کنید
Document doc = new Document("sample1.doc");

// به عنوان HTML ذخیره کنید
doc.save("html_output.html", SaveFormat.HTML);

// فایل HTML ذخیره شده را با استفاده از Aspose.Cells بارگیری کنید
com.aspose.cells.Workbook book = new com.aspose.cells.Workbook("html_output.html");

// HTML را به عنوان JSON ذخیره کنید
book.save("word-to-json.json", com.aspose.cells.SaveFormat.JSON);

جاوا تبدیل DOC محافظت شده به JSON

همچنین می توانید اسناد DOC محافظت شده را با استفاده از رمزهای عبور آنها بارگیری کرده و آنها را به فرمت JSON تبدیل کنید. مراحل زیر برای تبدیل یک سند DOC محافظت شده به JSON در جاوا آمده است.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک سند DOC محافظت شده به JSON در جاوا را نشان می دهد.

// سند DOC را با استفاده از Aspose.Words بارگیری کنید
Document doc = new Document("sample1.doc", new com.aspose.words.LoadOptions("MyPassword"));

// به عنوان HTML ذخیره کنید
doc.save("html_output.html", SaveFormat.HTML);

// فایل HTML ذخیره شده را با استفاده از Aspose.Cells بارگیری کنید
com.aspose.cells.Workbook book = new com.aspose.cells.Workbook("html_output.html");

// HTML را به عنوان JSON ذخیره کنید
book.save("word-to-json.json", com.aspose.cells.SaveFormat.JSON);

کتابخانه های تبدیل جاوا DOC به JSON - مجوز رایگان دریافت کنید

می توانید برای استفاده از کتابخانه ها بدون محدودیت ارزیابی، مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل DOC به JSON در جاوا را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه تبدیل یک سند DOC محافظت شده با رمز عبور را به صورت برنامه‌نویسی به JSON مشاهده کرده‌اید. علاوه بر این، می‌توانید از اسناد Aspose.Words برای جاوا و Aspose.Cells برای جاوا برای بررسی سایر ویژگی‌ها دیدن کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال، از طریق [تالار گفتمان8 ما را در جریان بگذارید.

همچنین ببینید