اضافه کردن واترمارک به Word DOCX Java

Watermark برای اهداف مختلفی مانند جلوگیری از استفاده غیرقانونی، تعریف مالکیت، نمایش وضعیت سند و … به اسناد Word اضافه می شود. در این مقاله نحوه افزودن واترمارک به اسناد ورد با استفاده از جاوا را خواهید آموخت. این مقاله درج واترمارک متن و تصویر را در یک سند Word به طور جداگانه نشان می دهد.

Java API برای افزودن واترمارک در اسناد Word

برای افزودن واترمارک به اسناد Word، از Aspose.Words for Java استفاده می کنیم. این یک API غنی از ویژگی ها است که به شما امکان می دهد اسناد پردازش کلمه را از ابتدا ایجاد کنید. همچنین، به شما امکان می دهد اسناد Word موجود را به راحتی دستکاری کنید. می توانید API را دانلود یا با استفاده از تنظیمات Maven زیر نصب کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>21.7</version>
  <type>pom</type>
</dependency>

اضافه کردن واترمارک متنی به یک سند Word در جاوا

مراحل زیر برای درج واترمارک متنی در سند Word با استفاده از جاوا آمده است.

 • ابتدا سند Word را با استفاده از کلاس Document بارگذاری کنید.
 • یک نمونه از کلاس TextWatermarkOptions برای تنظیم گزینه های واترمارک مانند خانواده فونت، اندازه فونت، رنگ، طرح و غیره ایجاد کنید.
 • با استفاده از روش Document.getWatermark().setText(String, TextWatermarkOptions) واترمارک متنی را به سند اضافه کنید.
 • در نهایت، سند Word به روز شده را با استفاده از روش Document.save(String) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه افزودن واترمارک متنی به سند Word را نشان می دهد.

// سند Word را بارگیری کنید
Document doc = new Document("Word.docx");

// گزینه های واترمارک را تنظیم کنید
TextWatermarkOptions watermarkOptions = new TextWatermarkOptions();
watermarkOptions.setFontSize(36);
watermarkOptions.setFontFamily("Arial");
watermarkOptions.setColor(Color.RED);
watermarkOptions.setLayout(WatermarkLayout.DIAGONAL);
watermarkOptions.isSemitrasparent(true);

// درج واترمارک
doc.getWatermark().setText("CONFIDENTIAL", watermarkOptions);

// سند به روز شده را ذخیره کنید
doc.save("text-watermark.docx");

تصویر زیر اسکرین شات یک سند Word پس از افزودن واترمارک متنی است.

اضافه کردن واترمارک متنی به Word در جاوا

اضافه کردن واترمارک تصویر به یک سند Word

مراحل زیر برای افزودن واترمارک تصویر به سند Word با استفاده از جاوا آمده است.

نمونه کد زیر نحوه افزودن واترمارک تصویر به سند Word را نشان می دهد.

// سند Word را بارگیری کنید
Document doc = new Document("Word.docx");

// گزینه های واترمارک را تنظیم کنید
ImageWatermarkOptions watermarkOptions = new ImageWatermarkOptions();
watermarkOptions.isWashout(false);

// بارگذاری تصویر واترمارک
BufferedImage image = ImageIO.read(new File("logo.png")); 

// درج واترمارک
doc.getWatermark().setImage(image, watermarkOptions);

// سند به روز شده را ذخیره کنید
doc.save("image-watermark.docx");

تصویر زیر اسکرین شات یک سند Word پس از افزودن واترمارک تصویر است.

اضافه کردن واترمارک تصویر به Word در جاوا

مجوز API رایگان دریافت کنید

برای استفاده از API بدون محدودیت ارزیابی، می توانید مجوز موقت دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه افزودن واترمارک به اسناد Word با استفاده از جاوا را یاد گرفتید. مراحل و نمونه کد نحوه درج واترمارک متن یا تصویر را در سند Word نشان داده اند. با استفاده از مستندات می‌توانید درباره API پردازش کلمه جاوا اطلاعات بیشتری کسب کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال، از طریق [فروم 15 ما با ما در میان بگذارید.

همچنین ببینید