ایجاد سند ورد غنی در جاوا

در سال های اخیر، تولید پویا اسناد Word به یک ویژگی محبوب برای تهیه گزارش، نقل قول، فاکتور و انواع دیگر اسناد تبدیل شده است. شرکت های تولیدی مختلف بر اساس داده های ذخیره شده در پایگاه های داده فاکتورها را تولید می کنند. در چنین مواردی، اتوماسیون اسناد امکان صرفه جویی در زمان، تلاش و منابع مورد نیاز در فرآیند ایجاد اسناد دستی را فراهم می کند. هدف این مقاله هدف قرار دادن فرآیند اتوماسیون اسناد است و به شما اجازه می دهد تا بدانید که چگونه اسناد Word را به صورت برنامه نویسی در جاوا ایجاد کنید.

Java API برای ایجاد اسناد Word

در این مقاله، ما از Aspose.Words برای جاوا استفاده خواهیم کرد که یک API غنی از ویژگی ها برای ایجاد، ویرایش یا تبدیل اسناد Word در برنامه های کاربردی مبتنی بر جاوا است. می‌توانید JAR API را دانلود کنید یا با استفاده از تنظیمات Maven زیر آن را نصب کنید:

مخزن:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

وابستگی:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-words</artifactId>
  <version>20.2</version>
  <classifier>jdk17</classifier>
</dependency>

در بخش های بعدی، نحوه ایجاد یک سند Word حاوی عناصر مختلف مانند متن، پاراگراف، جدول، لیست، تصاویر و غیره را به صورت برنامه نویسی با استفاده از جاوا یاد خواهید گرفت.

با استفاده از جاوا یک سند Word ایجاد کنید

بیشتر اوقات، بخش قابل توجهی از محتوای یک سند Word بر اساس متن است. بنابراین، ما سفر خود را با ایجاد یک سند Word با عنوان و یک پاراگراف آغاز خواهیم کرد. مراحل زیر برای ایجاد یک سند Word است:

 • ابتدا یک نمونه از کلاس Document ایجاد کنید.
 • یک شی DocumentBuilder ایجاد کنید و آن را با شی Document مقداردهی اولیه کنید.
 • از کلاس Font استفاده کنید و اندازه قلم، خانواده و غیره را تنظیم کنید.
 • ویژگی های پاراگراف را با استفاده از کلاس ParagraphFormat تنظیم کنید.
 • با استفاده از روش DocumentBuilder.write() متنی را در سند بنویسید.
 • در نهایت، متد Document.save() را برای ایجاد سند فراخوانی کنید.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد یک سند Word حاوی متن در جاوا را نشان می دهد.

// یک شی Document ایجاد کنید
Document doc = new Document();
// یک شی DocumentBuilder ایجاد کنید
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// قالب بندی فونت را مشخص کنید
Font font = builder.getFont();
font.setSize(18);
font.setBold(true);
font.setColor(Color.BLACK);
font.setName("Arial");
builder.write("How to Create a Rich Word Document?");
builder.insertBreak(BreakType.LINE_BREAK);
// پاراگراف را شروع کنید
font.setSize(12);
font.setBold(false);
ParagraphFormat paragraphFormat = builder.getParagraphFormat();
paragraphFormat.setFirstLineIndent(12);
paragraphFormat.setKeepTogether(true);
builder.write("This article shows how to create a Word document containing text, images and lists.");
// سند را ذخیره کنید
doc.save("Rich Word Document.docx");

خروجی

ایجاد سند Word در جاوا

با استفاده از جاوا یک سند Word با جدول ایجاد کنید

جداول در اسناد Word برای سازماندهی محتوا در قالب سطر و ستون استفاده می شود. در این بخش، یک جدول ساده شامل دو سطر و دو ستون ایجاد می کنیم. ایجاد جدول شامل چهار عملیات اساسی است:

 • شروع میز
 • درج سلول
 • پایان دادن به ردیف
 • پایان جدول

مراحل زیر برای ایجاد جدول در سند Word با استفاده از جاوا آمده است:

نمونه زیر نحوه ایجاد جدول در سند Word را نشان می دهد.

// یک شی Document ایجاد کنید
Document doc = new Document();
// یک شی DocumentBuilder ایجاد کنید
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// ایجاد جدول
Table table = builder.startTable();
// یک سلول وارد کنید
builder.insertCell();
table.autoFit(AutoFitBehavior.AUTO_FIT_TO_WINDOW);
builder.getCellFormat().setVerticalAlignment(CellVerticalAlignment.CENTER);
builder.write("This is Row 1 Cell 1");
builder.insertCell();
builder.write("This is Row 1 Cell 2");
// ردیف پایانی
builder.endRow();
// یک ردیف بعدی را شروع کرده و ویژگی های آن را تنظیم کنید
builder.getRowFormat().setHeight(100);
builder.getRowFormat().setHeightRule(HeightRule.EXACTLY);
builder.insertCell();
builder.write("This is Row 2 Cell 1");
builder.insertCell();
builder.write("This is Row 2 Cell 2");
builder.endRow();
// جدول پایانی
builder.endTable();
// سند را ذخیره کنید
doc.save("Rich Word Document.docx");

خروجی

جاوا سند Word را با جدول تولید می کند

با استفاده از جاوا یک لیست در سند Word ایجاد کنید

مراحل زیر برای افزودن لیست به سند Word است.

 • ابتدا یک شی از کلاس Document ایجاد کنید.
 • با استفاده از روش Document.getLists().add() نوع لیست مورد نظر خود را به سند اضافه کنید.
 • فهرست را از سند در یک شیء List دریافت کنید.
 • لیست را با استفاده از شیء DocumentBuilder پر کنید.
 • در نهایت سند را ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد یک لیست در سند Word با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// یک شی Document ایجاد کنید
Document doc = new Document();
doc.getLists().add(ListTemplate.BULLET_CIRCLE);
List list = doc.getLists().get(0);
// مقدار true را تنظیم کنید تا مشخص کنید که لیست باید در هر بخش دوباره راه اندازی شود.
list.isRestartAtEachSection(true);
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
builder.getListFormat().setList(list);
for (int i = 1; i < 45; i++) {
	builder.writeln(String.format("List Item " + i));
	// درج شکست بخش.
	if (i == 15)
		builder.insertBreak(BreakType.SECTION_BREAK_NEW_PAGE);
}
builder.getListFormat().removeNumbers();
// سند را ذخیره کنید
doc.save("Rich Word Document.docx");

خروجی

درج لیست در Word docx در جاوا

درج تصویر در یک سند Word با استفاده از جاوا

درج یک تصویر در یک سند Word به سادگی پای است. در زیر چند مرحله ساده برای انجام این عملیات آمده است:

 • ابتدا یک شی از کلاس Document ایجاد کنید.
 • یک شی از کلاس DocumentBuilder ایجاد کنید و آن را با شی Document مقداردهی اولیه کنید.
 • درج تصویر با استفاده از روش DocumentBuilder.insertImage().
 • در نهایت سند را ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه درج یک تصویر را با استفاده از جاوا به سند Word نشان می دهد.

// یک شی Document ایجاد کنید
Document doc = new Document();
// DocumentBuiler را ایجاد کنید
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// درج تصویر
builder.insertImage("aspose-words.png");
// سند را ذخیره کنید
doc.save("Rich Word Document.docx");

خروجی

درج تصویر در Word docx در جاوا

نتیجه

در این مقاله یاد گرفتید که چگونه با استفاده از جاوا اسناد ورد غنی را به صورت برنامه نویسی ایجاد کنید. علاوه بر این، نمونه‌های کد نحوه افزودن متن، جداول، تصاویر و فهرست‌ها را به اسناد Word نشان داده‌اند. می‌توانید درباره نحوه درج عناصر مختلف در یک سند Word با استفاده از Aspose.Words برای جاوا بیشتر بخوانید.

Aspose.Words را برای جاوا به صورت رایگان امتحان کنید

می‌توانید برای استفاده از Aspose.Words برای جاوا بدون محدودیت آزمایشی، یک مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

همچنین ببینید