המר FBX ל-OBJ PDF

פורמט הקובץ FBX מבוסס על המודל מבוסס האובייקטים שיכול לאחסן מידע וידאו כמו גם אודיו. אתה יכול להמיר FBX ל-Wavefront OBJ או פורמט קובץ PDF באמצעות C#. הבה נעבור על התבליטים הבאים לסקירה כללית של המרת FBX:

ממיר FBX ל-OBJ או PDF - התקנת API

Aspose.3D for .NET API תומך בהרבה פורמטים של קבצים הקשורים לסצנות, אנימציות, גיאומטריות וכו’. אתה יכול בקלות להפנות אל ה-API על ידי הורדת קבצי ה-DLL מהקטע Releases או הגדר אותו באמצעות גלריית NuGet מ-Microsoft Visual Studio IDE עם פקודת ההתקנה הבאה.

PM> Install-Package Aspose.3D

המר FBX לקובץ Wavefront OBJ באמצעות C#

אתה יכול להמיר או לייצא במהירות את קבצי ה-FBX עם ה-API שהתקנו זה עתה בשלב הקודם. כדי להמיר קובץ FBX לקובץ Wavefront OBJ, עליך לבצע כמה שלבים מבלי לדאוג למבנה או כיוון של פורמטים של הקבצים הבסיסיים:

  1. טען קובץ FBX קלט
  2. שמור קובץ OBJ פלט wavefront

הקוד שלהלן מראה כמה פשוט אתה יכול להמיר FBX לקובץ OBJ עם חזית גל ב-C#:

// טען את קובץ ה-FBX להמרה
Scene scene = new Scene(dataDir + "Test1.fbx");
// שמור בפורמט קובץ wavefront OBJ            
scene.Save(dir + "output.obj", FileFormat.WavefrontOBJ);

המר FBX לקובץ PDF באמצעות C#

קובצי PDF תומכים בתוכן תלת-ממדי ומפורסמים בגלל התאימות המסיבית כמעט בכל המסגרות וסביבות המערכת. לפעמים, ייתכן שתצטרך להמיר קובץ FBX ל-PDF ואז Aspose.3D עבור .NET API היא הבחירה הטובה ביותר לבצע המרה זו באמצעות C#. להלן השלבים לייצוא קובצי FBX לקבצי פורמט PDF:

  1. טען קובץ FBX קלט
  2. שמור קובץ PDF פלט

הקוד הבא מראה כיצד להמיר FBX ל-PDF באופן פרוגרמטי באמצעות C#:

// טען את קובץ ה-FBX להמרה
Scene scene = new Scene(dataDir + "Test1.fbx");
// שמור פלט בפורמט קובץ PDF
scene.Save(dir + "output.pdf", FileFormat.PDF);

יתר על כן, צילום המסך שלהלן מציג דוגמה שבה קבצי קלט ופלט מוצגים ויזואלית על מנת להסביר את יכולות עיבוד הקבצים של ה-API.

סיכום

לסיכום, למדנו כיצד להמיר קבצי FBX למסמכי Wavefront OBJ או PDF באמצעות C#. באופן דומה, ה-API מציע מספר תכונות נוספות שתוכלו לחקור עוד על ידי ביקור בתיעוד המוצר. אתה תמיד יכול ליצור איתנו קשר דרך פורום תמיכה בחינם. לחיים!

ראה גם