USDZ ל-PDF C#

קבצי USDZ הופכים פופולריים בגלל השימושיות שלהם בתרחישי מציאות רבודה. עם זאת, מספר מצומצם של יישומים תומכים בצפייה או מניפולציה של קבצים כאלה. אז ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ USDZ לפורמט PDF במצבים מסוימים בגלל התמיכה בין פלטפורמות לקבצי PDF. בהתאם לתרחישים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר קובץ USDZ לקובץ בפורמט PDF באופן תוכנתי ב-C#.

ממיר קבצי USDZ ל-PDF - התקנת API של C#

ניתן להשתמש ב-API Aspose.3D for .NET ליצירת סצנות וקבצים תלת מימדיים כמו STL, FBX, GLB וכו’. ניתן להגדיר את ה-API תוך הוספת הפניות על ידי הורדת קבצי ה-DLL שלו מה-[Downloads] עמוד ]4 או הפעלת פקודת ההתקנה הבאה NuGet ב-Microsoft Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.3D

המר USDZ לקובץ PDF ב-C#

אתה יכול להמיר קובץ USDZ למסמך PDF עם השלבים הבאים:

  1. טען את קובץ הקלט USDZ באמצעות אובייקט המחלקה Scene.
  2. צור אובייקט במחלקה PdfSaveOptions.
  3. המר את קובץ USDZ למסמך PDF.

דוגמת הקוד הבאה מדגימה כיצד להמיר קובץ USDZ לפורמט PDF באופן תכנותי ב-C#:

// טען את קובץ הקלט USDZ
Scene scene = new Scene();
scene.Open("sample.usdz");

// צור מופע של מחלקה PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// המר USDZ לקובץ PDF
scene.Save("sample.pdf", options);

קבל רישיון זמני בחינם

אתה יכול לבקש [רישיון זמני] בחינם8 כדי להעריך את ה-API ללא הגבלות הערכה.

הדגמה מקוונת

נסה את אפליקציית האינטרנט USDZ to PDF Converter שפותחה באמצעות ה-API שלמעלה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר קובץ USDZ לפורמט PDF באופן תכנותי ב-C#. המרה זו עוזרת לך להציג או לשתף קבצים על פני מספר פלטפורמות וסביבות מערכת מבלי להזדקק לאף יישום ספציפי של מודלים תלת מימדיים. יתר על כן, אתה יכול לבקר במרחב תיעוד כדי ללמוד על תכונות רבות אחרות הנתמכות על ידי ה-API. במקרה שאתה זקוק לסיוע או מידע כלשהו, אנא פנה אלינו בפורום.

ראה גם

המר קובץ OBJ ל-USDZ באופן פרוגרמטי ב-C#