DWF DWFX ל-OBJ csharp

קובץ DWF או DWFX הוא קובץ ציור דו-ממדי או תלת-ממדי שיכול לכלול טקסט, גרפיקה, נתונים או מודלים תלת מימדיים. בעוד שקובץ Wavefront OBJ הוא פורמט קובץ הגדרת גיאומטריה המכיל גיאומטריה תלת-ממדית כמו המיקום של כל קודקוד, קואורדינטות מרקם, קודקוד נורמלי וכו’. בתרחישים מסוימים, ייתכן שתרצה להמיר קובץ DWF או DWFX לקובץ OBJ. בהתאם למצבים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר קובץ DWF או DWFX לקובץ OBJ באופן פרוגרמטי ב-C#.

המרת DWF או DWFX ל-OBJ - התקנת API של C#

Aspose.CAD for .NET API תומך ביצירה, עריכה או המרה של DWF, DWG, DXF ועוד מספר [פורמטים של קבצים] הקשורים ל-CAD. אתה יכול להגדיר את ה-API פשוט על ידי הורדת קובצי ההפניה שלו כקובצי DLL מהקטע הורדות או להתקין אותו במהירות באמצעות פקודת ההתקנה הבאה NuGet:

PM> Install-Package Aspose.CAD

המרת DWF או DWFX לפורמט OBJ באופן תכנותי ב-C#

על מנת להמיר קובץ DWF או DWFX לפורמט OBJ, אנא בצע את השלבים המפורטים להלן:

  1. טען את קובץ ה-DWF או DWFX הקלט באמצעות אובייקט מחלקה DwfImage.
  2. צור אובייקט מהמחלקה ObjOptions.
  3. שמור את קובץ הפלט בפורמט OBJ.

קטע הקוד שלהלן מראה כיצד להמיר קובץ DWF או DWFX לפורמט קובץ OBJ באופן תכנותי ב-C#:

// טען את קובץ ה-DWF או DWFX הקלט
DwfImage document = (DwfImage)DwfImage.Load("sample.dwfx");

// צור מופע של מחלקה ObjOptions
ObjOptions options = new ObjOptions();

// שמור את קובץ DWF או DWFX כקובץ OBJ 
document.Save("output.obj", options);

חקור תכונות נוספות

תוכל להסתכל על תכונות אחרות לעבודה עם קובצי CAD שונים על ידי מעבר בסעיף תיעוד.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר קובץ DWF או DWFX לפורמט קובץ OBJ. יתרה מזאת, תוכל ליצור איתנו קשר דרך הפורום למקרה שתרצה לדון בכל החששות או השאלות שלך.

ראה גם

המר IFC ל-PDF ב-C#