אקסל ל-pdf C++

פורמט PDF נמצא בשימוש נרחב להחלפת מסמכים בין בעלי העניין. במקרים שונים, המסמכים מומרים לפורמט PDF לפני שהם משותפים. לפיכך, ידוע כי PDF הוא פורמט קובץ סטנדרטי במקרים כאלה. במאמר זה, נמקד את המרת Excel ל-PDF באופן תוכנתי. במיוחד, תלמד כיצד להמיר חוברות עבודה של Excel XLSX או XLS לקובצי PDF באמצעות C++.

C++ Excel to PDF Converter API

Aspose.Cells for C++ נועד ליישם תכונות אוטומציה של Excel בתוך יישומי C++. באמצעות ה-API, אתה יכול ליצור קבצי Excel חדשים מאפס, כמו גם לתפעל את הקיימים. ממיר הגיליון האלקטרוני המובנה של ה-API מאפשר לך להמיר קבצי Excel לפורמטים אחרים בנאמנות גבוהה. אתה יכול להוריד את חבילת ה-API או להתקין אותה מ-NuGet.

Install-Package Aspose.Cells.Cpp

המרת קבצי Excel ל-PDF ב-C++ {#Convert-Excel-Files-to-PDF-in-C++}

להלן השלבים להמרת קבצי Excel ל-PDF באמצעות Aspose.Cells.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר קבצי Excel ל-PDF באמצעות C++.

// נתיב ספריית המקור.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// נתיב ספריית פלט.
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// נתיב הקלט של קובץ Excel
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// נתיב פלט קובץ PDF
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// טען את קובץ האקסל לדוגמה.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// שמור את מסמך Excel בפורמט PDF
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

C++ Excel ל-PDF עם רמת תאימות

Aspose.Cells for C++ מאפשר לך גם להגדיר את רמת התאימות של קובץ ה-PDF שהומר כגון PDF/A. לשם כך, ה-API מספק מחלקה נוספת בשם IPdfSaveOptions המאפשרת לך להתאים אישית את ההמרה של Excel ל-PDF עם אפשרויות שונות. להלן השלבים להמרת קובץ Excel ל-PDF עם תאימות ל-PDF/A.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להגדיר את רמת התאימות בהמרת Excel ל-PDF.

// נתיב ספריית המקור.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// נתיב ספריית פלט.
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// נתיב הקלט של קובץ Excel
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// נתיב פלט קובץ PDF
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// טען את קובץ האקסל לדוגמה.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// שמור את מסמך Excel בפורמט PDF
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

הגדר את תאריך יצירת PDF ב-Excel ל-PDF

ניתן גם להגדיר את תאריך ושעה היצירה של קובץ ה-PDF שהומר. לשם כך, אתה יכול פשוט להשתמש בשיטה IPdfSaveOptions->SetCreatedTime(new Aspose::Cells::Systems::DateTime). להלן השלבים לביצוע פעולה זו.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להגדיר את תאריך ושעה היצירה ב-Excel ל-PDF המרה.

// נתיב ספריית המקור.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// נתיב ספריית פלט.
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// נתיב הקלט של קובץ Excel
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// נתיב פלט קובץ PDF
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// טען את קובץ האקסל לדוגמה.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// שמור את מסמך Excel בפורמט PDF
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני בחינם כדי לנסות את ה-API ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר קבצי Excel ל-PDF באמצעות C++. יתר על כן, ראית כיצד להגדיר את רמת התאימות ואת תאריך היצירה של קובץ ה-PDF שהומר. אתה יכול לחקור עוד על ה-API באמצעות תיעוד.

ראה גם