הוסף הערות בגיליונות עבודה של Excel באמצעות C++

Microsoft Excel מספק את האפשרות להוסיף הערות בקבצי Excel. יכולות להיות מספר סיבות להוספת הערות, כגון הסבר על נוסחה או הוספת מידע הקשרי שעשוי להיות שימושי לקורא. ניתן להשתמש בהערות גם כדי להציע עריכות בגליון העבודה. יתר על כן, אתה יכול להגדיר את גודל הגופן, הגובה, הרוחב וכו’ של ההערות. במאמר זה, תלמד כיצד להוסיף הערות לגליונות עבודה של Excel באופן תכנותי באמצעות C++.

C++ API להוספת הערות בגיליונות עבודה של Excel

Aspose.Cells for C++ היא ספריית C++ מקורית המאפשרת לך לעבוד עם קבצי Excel. עם ה-API, אתה יכול בקלות ליצור, לקרוא ולשנות קבצי Excel. יתר על כן, אתה יכול להוסיף הערות לגליונות העבודה שלך ב- Excel. כדי להתחיל, התקן את ה-API דרך NuGet או הורד אותו ישירות מהקטע הורדות.

PM> Install-Package Aspose.Cells.Cpp

הוסף הערות בגיליון עבודה של Excel באמצעות C++

להלן השלבים להוספת הערה לתא בגליון עבודה של Excel.

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד להוסיף הערה לתא בגליון עבודה של Excel באמצעות C++.

// נתיב ספריית המקור.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\Excel\\");

// נתיב ספריית פלט.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// טען את קובץ המקור של Excel
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// אחזר את גליון העבודה הראשון
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// הוסף הערה לתא F5
int commentIndex = worksheet->GetIComments()->Add(new String("F5"));

// אחזר את ההערה שנוספה לתא F5
intrusive_ptr<IComment> comment = worksheet->GetIComments()->GetObjectByIndex(commentIndex);

// הגדר את הערת ההערה
comment->SetNote(new String("Hello Aspose!"));

// שמור את קובץ האקסל
workbook->Save(outDir->StringAppend(new String("AddComment_out.xlsx")));
תמונה המציגה את ההערה שנוספה לתא F5

תמונה המציגה את ההערה שנוספה לתא F5

החל עיצוב על הערות בגיליון עבודה של Excel באמצעות C++

להלן השלבים להחלת עיצוב על הערות בגליון עבודה של Excel באמצעות C++.

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד להחיל עיצוב על הערה בגיליון עבודה של Excel באמצעות C++.

// נתיב ספריית המקור.
StringPtr srcDir = new String("SourceDirectory\\Excel\\");

// נתיב ספריית פלט.
StringPtr outDir = new String("OutputDirectory\\");

// טען את קובץ המקור של Excel
intrusive_ptr<IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(srcDir->StringAppend(new String("Sample1.xlsx")));

// אחזר את גליון העבודה הראשון
intrusive_ptr<IWorksheet> worksheet = workbook->GetIWorksheets()->GetObjectByIndex(0);

// הוסף הערה לתא F5
int commentIndex = worksheet->GetIComments()->Add(new String("F5"));

// אחזר את ההערה שנוספה לתא F5
intrusive_ptr<IComment> comment = worksheet->GetIComments()->GetObjectByIndex(commentIndex);

// הגדר את הערת ההערה
comment->SetNote(new String("Hello Aspose!"));

// הגדר את גודל הגופן
comment->GetIFont()->SetSize(14);

// הגדר את משקל הגופן
comment->GetIFont()->SetBold(true);

// הגדר את הגובה ב-CM
comment->SetHeightCM(10);

// הגדר את הרוחב ב-CM
comment->SetWidthCM(2);

// שמור את קובץ האקסל
workbook->Save(outDir->StringAppend(new String("ApplyFormattingToComment_out.xlsx")));
תמונה המציגה את ההערה עם עיצוב מותאם אישית נוסף לתא F5

תמונה המציגה את ההערה עם עיצוב מותאם אישית נוסף לתא F5

קבל רישיון חינם

על מנת לנסות את ה-API ללא מגבלות הערכה, אתה יכול לבקש רישיון זמני בחינם.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להוסיף הערות בגליון עבודה של Excel באמצעות C++. יתר על כן, ראית כיצד להחיל עיצוב על הערות באמצעות ה-API הפשוט לשימוש Aspose.Cells for C++. ה-API מספק חבורה של תכונות נוספות לעבודה עם קובצי Excel שתוכלו לחקור בפירוט על ידי ביקור בתיעוד הרשמי. בכל שאלה, אנא אל תהסס לפנות אלינו ב[פורום התמיכה החינמי] שלנו16.

ראה גם