התאמה אוטומטית של שורות ועמודות ב-Excel ב-C#

בזמן יצירת קבצי אקסל, לעתים קרובות עלינו להתאים את גודל השורות והעמודות בהתאם לאורך הטקסט. MS Excel מאפשר לך לאפשר התאמה אוטומטית של שורות ועמודות למקרים כאלה. במאמר זה, נדגים כיצד להתאים אוטומטית שורות ועמודות בקבצי אקסל באופן תכנותי ב-C#. השלבים ודוגמאות הקוד יגרמו לך ליישם תכונה זו ביישומי NET שלך בצורה חלקה. אז בואו נתחיל.

C# API להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות ב-Excel - הורדה חינם

כדי להתאים אוטומטית שורות ועמודות של Excel, נשתמש ב-Aspose.Cells for .NET. ה-API מספק קבוצה עשירה של תכונות ליצירה ועיבוד של גיליונות אלקטרוניים. אתה יכול להוריד את ה-DLL של ה-API או להתקין אותו מ-NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

שלבים להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות Excel ב-C#

כדי להתאים אוטומטית שורות או עמודות, תחילה עליך לגשת לגיליון Excel ולאחר מכן להשתמש באינדקס השורות והעמודות כדי לאפשר התאמה אוטומטית. להלן השלבים להתאמה אוטומטית של שורה או עמודה ב-Excel באמצעות Aspose.Cells עבור NET.

 • טען את קובץ האקסל מהדיסק.
 • קבל את ההפניה של גליון העבודה הרצוי.
 • אפשר התאמה אוטומטית לשורה/עמודה.
 • שמור את קובץ האקסל המעודכן במיקום הרצוי.

בסעיפים הבאים, תלמד כיצד ליישם את השלבים הללו ולבצע התאמה אוטומטית של שורות ועמודות ב-C#.

התאמה אוטומטית של שורות ב-Excel ב-C#

להלן השלבים להתאמה אוטומטית של שורות Excel ב-C#.

 • ראשית, טען את קובץ ה-Excel באמצעות מחלקה Workbook.
 • לאחר מכן, קבל את ההפניה של גליון העבודה באמצעות אוסף Workbook.Worksheets[אינדקס].
 • קרא לשיטת Worksheet.AutoFitRow(rowIndex) כדי להתאים אוטומטית שורה באמצעות האינדקס שלה.
 • לבסוף, שמור את קובץ ה-Excel המעודכן בשיטת Workbook.Save(fileName).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתאים אוטומטית שורת Excel ב-C#.

// טען קובץ אקסל
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// לקבל הפניה לגליון העבודה הרצוי
Worksheet worksheet = wb.Worksheets[0];

// התאמה אוטומטית לשורה השנייה לפי אינדקס
worksheet.AutoFitRow(1);

// לשמור חוברת עבודה
wb.Save("autofit-row.xlsx");

התאמה אוטומטית של עמודות ב-Excel ב-C#

להלן השלבים להתאמה אוטומטית של עמודה ב-Excel באמצעות C#.

 • ראשית, טען את קובץ ה-Excel באמצעות מחלקה Workbook.
 • לאחר מכן, קבל את ההפניה של גליון העבודה באמצעות אוסף Workbook.Worksheets[אינדקס].
 • קרא לשיטת Worksheet.AutoFitColumn(columnIndex) כדי להתאים אוטומטית עמודה באמצעות האינדקס שלה.
 • לבסוף, שמור את קובץ ה-Excel המעודכן בשיטת Workbook.Save(fileName).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתאים אוטומטית עמודה ב-Excel ב-C#.

// טען קובץ אקסל
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// לקבל הפניה לגליון העבודה הרצוי
Worksheet worksheet = wb.Worksheets[0];

// התאמה אוטומטית עמודה ראשונה לפי אינדקס
worksheet.AutoFitColumn(0);

// שמור חוברת עבודה
wb.Save("autofit-column.xlsx");

API של C# להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות Excel - קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני ללא תשלום להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות בקבצי האקסל שלך ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להתאים אוטומטית שורות ועמודות בקבצי Excel ב-C#. דוגמאות הקוד הדגימו כיצד לאפשר התאמה אוטומטית עבור שורה או עמודה ספציפית באמצעות האינדקס שלה באופן תכנותי.

גלה את API של גיליון אלקטרוני של Aspose עבור C#

אתה יכול לבקר בתיעוד כדי לחקור תכונות אחרות של Aspose.Cells עבור .NET. כמו כן, אתה יכול לשתף אותנו בשאלות או שאילתות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם