התאמה אוטומטית של שורות ועמודות ב-Excel ב-Java

MS Excel מספק תכונה להתאמה אוטומטית של גודל התאים לפי אורך התוכן שלהם. אתה יכול להפעיל התאמה אוטומטית עבור גובה שורה ורוחב עמודה. בזמן יצירה ועיבוד של גיליונות אלקטרוניים של Excel באופן פרוגרמטי, ייתכן שיהיה עליך להפעיל תכונה זו באופן דינמי. כדי להשיג זאת, מאמר זה מראה כיצד להתאים אוטומטית שורות ועמודות ב- Excel XLS ב-Java. אנו נכסה במפורש התאמה אוטומטית עבור גובה שורה ורוחב עמודה עם דוגמאות קוד.

התאמה אוטומטית לשורות ועמודות של Excel - Java API

Aspose.Cells for Java הוא API מדהים עם סט עשיר של תכונות ליצירה ועיבוד של גיליונות אלקטרוניים. אתה יכול ליישם תכונות בסיסיות כמו גם מתקדמות ליצירת קבצי Excel מורכבים בצורה חלקה. אנו הולכים להשתמש ב-API זה כדי להתאים אוטומטית שורות ועמודות בקבצי Excel. אתה יכול להוריד את ה-JAR שלו או להתקין אותו ישירות באמצעות התצורות הבאות של Maven.

מאגר:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

תלות:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.8</version>
</dependency>

התאמה אוטומטית של שורות ב-Excel ב-Java

כדי להתאים שורות אוטומטית ב-Excel XLS/XLSX, תחילה עליך לגשת לגליון העבודה הרצוי ולאחר מכן להפעיל התאמה אוטומטית עבור השורות באמצעות האינדקס שלהן. להלן השלבים להתאמה אוטומטית של שורות Excel ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתאים אוטומטית שורה ב-Excel ב-Java.

// טען את קובץ האקסל
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// קבל הפניה לגליון העבודה באמצעות אינדקס
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// התאמה אוטומטית לשורה השנייה לפי אינדקס
worksheet.autoFitRow(1); //Auto-fitting the 2nd row of the worksheet

// שמור את קובץ האקסל המעודכן
workbook.save("autofit-row.xlsx");

עמודות Java AutoFit ב-Excel

ההתאמה האוטומטית לעמודות מחייבת אותך לבצע את אותם שלבים כמו בסעיף הקודם. ההבדל היחיד הוא בשיטה שתקרא להתאמה אוטומטית של רוחב עמודה. להלן השלבים להתאמה אוטומטית של עמודה ב-Excel ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתאים אוטומטית עמודה ב-Excel ב-Java.

// טען את קובץ האקסל
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// קבל הפניה לגליון העבודה באמצעות אינדקס
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// התאמה אוטומטית של עמודה ראשונה לפי אינדקס
worksheet.autoFitColumn(0); 

// שמור את קובץ האקסל המעודכן
workbook.save("autofit-column.xlsx");

Java API להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות Excel - קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני ללא תשלום להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות בקבצי ה-Excel שלך ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להתאים אוטומטית שורות ועמודות בקבצי Excel ב-Java. דוגמאות הקוד הדגימו כיצד לאפשר התאמה אוטומטית עבור שורה או עמודה ספציפית באמצעות האינדקס שלה באופן תוכניתי.

חקור את ה-Spreadsheet API של Aspose עבור Java

אתה יכול לבקר בתיעוד כדי לחקור תכונות אחרות של Aspose.Cells עבור Java. כמו כן, אתה יכול לשתף אותנו בשאלות או שאילתות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם