התאמה אוטומטית של שורות ועמודות ב-Excel ב-Python

במהלך העבודה על הגיליונות האלקטרוניים, לעתים קרובות תצטרך להתאים את גובה השורות ורוחב העמודות בהתאם לאורך הטקסט. במקרים כאלה, MS Excel מספק תכונה של התאמה אוטומטית לגודל התאים. עם זאת, כמתכנת, ייתכן שיהיה עליך להפעיל תכונה זו עבור קבצי Excel באופן תכנותי. לכן, במאמר זה, אני אראה לך כיצד להתאים אוטומטית שורות ועמודות בקבצי Excel ב- Python.

ספריית פייתון להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות באקסל - הורדה חינם

עבור התאמה אוטומטית של שורות ועמודות באקסל, נשתמש ב-Aspose.Cells for Python. הספרייה מספקת סט עשיר של תכונות להפקה ועיבוד של גיליונות אלקטרוניים. אתה יכול להתקין את הספרייה באמצעות פקודת ה-pip הבאה.

pip install aspose-cells

התאמה אוטומטית של שורות ב-Excel ב-Python

כדי להתאים אוטומטית שורות, תחילה עליך לקבל את ההפניה של גליון העבודה ולאחר מכן לאפשר התאמה אוטומטית עבור השורות הרצויות באמצעות האינדקס שלהן. להלן השלבים להתאמה אוטומטית של שורות Excel ב- Python.

  • ראשית, טען את קובץ ה-Excel באמצעות מחלקה Workbook.
  • לאחר מכן, השתמש בשיטת Workbook.getWorksheets().get(index) כדי לקבל הפניה לגליון העבודה הרצוי.
  • קרא לשיטת Worksheet.autoFitRow(rowIndex) כדי להתאים אוטומטית שורה באמצעות האינדקס שלה.
  • לבסוף, שמור את קובץ ה-Excel המעודכן באמצעות שיטת Workbook.save().

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתאים אוטומטית שורת Excel ב- Python.

import jpype
import asposecells

jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook

# טען קובץ אקסל
wb = Workbook("workbook.xlsx")

# לקבל הפניה לגליון העבודה הרצוי
worksheet = wb.getWorksheets().get(0)

# התאמה אוטומטית לשורה השנייה לפי אינדקס
worksheet.autoFitRow(1)

# שמור חוברת עבודה
wb.save("autofit-row.xlsx")

התאמה אוטומטית של עמודות ב-Excel ב-Python

בדומה לשורות, אתה יכול להתאים אוטומטית עמודות באמצעות האינדקס שלהן. להלן השלבים להתאמה אוטומטית של עמודה ב-Excel באמצעות Python.

  • ראשית, טען את קובץ ה-Excel באמצעות מחלקה Workbook.
  • לאחר מכן, השתמש בשיטת Workbook.getWorksheets().get(index) כדי לקבל הפניה לגליון העבודה הרצוי.
  • התאמה אוטומטית של עמודה עם שיטת Worksheet.autoFitColumn(columnIndex).
  • לבסוף, שמור את קובץ ה-Excel המעודכן באמצעות שיטת Workbook.save().

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתאים אוטומטית עמודה ב-Excel ב- Python.

import jpype
import asposecells

jpype.startJVM()
from asposecells.api import Workbook

# טען קובץ אקסל
wb = Workbook("workbook.xlsx")

# לקבל הפניה לגליון העבודה הרצוי
worksheet = wb.getWorksheets().get(0)

# התאמה אוטומטית עמודה ראשונה לפי אינדקס
worksheet.autoFitColumn(0); 

# שמור חוברת עבודה
wb.save("autofit-column.xlsx")

ספריית Python להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות Excel - קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני ללא תשלום להתאמה אוטומטית של שורות ועמודות בקבצי האקסל שלך ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להתאים אוטומטית שורות ועמודות בקבצי Excel ב- Python. דוגמאות הקוד הדגימו כיצד לאפשר התאמה אוטומטית עבור שורה או עמודה ספציפית באמצעות האינדקס שלה באופן תכנותי.

חקור את ספריית הגיליון האלקטרוני של Aspose עבור Python

אתה יכול לבקר בתיעוד כדי לחקור תכונות אחרות של Aspose.Cells for Python. כמו כן, אתה יכול לשתף אותנו בשאלות או שאילתות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם