JSON ל-CSV ב-C#

JSON הוא פורמט בשימוש עצום לאחסון נתונים מובנים. במקרים שונים, קבצי JSON משמשים להעברת נתונים בין יישומים. לצד, CSV משמש גם לאחסון הנתונים כערכים מופרדים בפסיקים. במאמר זה תלמדו כיצד לייבא נתונים מקובצי JSON ל-CSV באופן פרוגרמטי. במיוחד, המאמר יעסוק כיצד להמיר נתוני JSON ל-CSV ב-C#.

ממיר JSON ל-CSV C# - הורדה חינם

כדי להמיר נתוני JSON ל-CSV, נשתמש ב-Aspose.Cells for .NET. זהו API רב עוצמה ליצירה, שינוי והמרה של קבצי גיליונות אלקטרוניים מתוך יישומי NET. אתה יכול להוריד את ה-API או להתקין אותו באמצעות NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

כיצד להמיר JSON ל-CSV ב-C#

Aspose.Cells עבור .NET מספקת את הדרך הקלה ביותר להמרת קבצי JSON לפורמט CSV. להלן השלבים לביצוע המרה זו.

  • צור קובץ אקסל חדש.
  • קרא נתונים מקובץ JSON.
  • ייבא נתוני JSON לקובץ Excel ושמור אותם בפורמט CSV.

כעת נכתוב את קוד C# כדי להמיר קובץ JSON לפורמט CSV.

שמור קובץ JSON כ-CSV ב-C#

להלן השלבים להמרת נתוני JSON לפורמט CSV באמצעות C#.

דגימת הקוד הבאה מראה כיצד לייצא נתוני JSON ל-CSV ב-C#.

// טען נתוני JSON
string jsonInput = "[{'nodeId':1,'reputation':1134},{'nodeId':2,'reputation':547},{'nodeId':3,'reputation':1703},{'nodeId':4,'reputation':-199},{'nodeId':5,'reputation':-306},{'nodeId':6,'reputation':-49},{'nodeId':7,'reputation':1527},{'nodeId':8,'reputation':1223}]";

// צור אובייקט ריק של חוברת עבודה
var workbook = new Workbook();

// גש לגליון עבודה ריק כברירת מחדל
var worksheet = workbook.Worksheets[0];

// הגדר את JsonLayoutOptions לעיצוב
var layoutOptions = new JsonLayoutOptions();
layoutOptions.ArrayAsTable = true;

// לייבא נתוני JSON ל-CSV
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, layoutOptions);

// לשמור קובץ CSV
workbook.Save("output.csv", SaveFormat.CSV);

נתוני JSON

להלן נתוני ה-JSON שבהם השתמשנו בדגימת הקוד שלמעלה.

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

CSV הומר

להלן קובץ ה-CSV שהומר.

JSON ל-CSV

API לייצוא נתוני JSON ל-CSV ב-C# - קבל רישיון חינם

קבל רישיון זמני בחינם וייצא קובצי JSON לפורמט CSV ללא מגבלות הערכה.

קרא עוד - ממיר C# JSON ל-CSV

אתה יכול גם לחקור את Aspose.Cells עבור .NET באמצעות תיעוד. כמו כן, אתה יכול לשאול את השאלות שלך דרך הפורום שלנו.

סיכום

קובצי JSON ו-CSV נמצאים בשימוש נרחב לאחסון והחלפת נתונים בתוך יישומים. בהתאם לכך, מאמר זה סיקר כיצד להמיר קבצי JSON לפורמט CSV ב-C#. אתה יכול בקלות לשלב את דוגמת הקוד שסופקה באפליקציה שלך ולייצא נתוני JSON לקובצי CSV.

ראה גם