במקרים שונים, ייתכן שיהיה עליך לייצא או לשמור את קבצי Excel XLSX/XLS לזרמי זיכרון. במקרים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד לייצא קבצי Excel לאובייקטי FileStream באופן דינמי באמצעות C#. יתר על כן, תלמד כיצד לטעון קובץ אקסל מהזרם.

C# API לייצוא קבצי Excel לסטרימינג

על מנת לייצא קובץ אקסל לסטרימינג, נשתמש ב-Aspose.Cells for .NET. זהו API עשיר בתכונות המאפשר לך ליצור ולתפעל קבצי Excel. אתה יכול להוריד את ה-DLL של ה-API או להתקין אותו באמצעות NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

ייצוא קובץ Excel לסטרימינג ב-C#

להלן השלבים לייצוא קובץ Excel לזרם באמצעות C#.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לייצא קובץ Excel XLSX לאובייקט FileStream.

// טען את חוברת העבודה של המקור שלך
Workbook workbook = new Workbook("excel.xlsx");

// צור זרם קבצים עבור קובץ Excel
FileStream stream = new FileStream("output.xlsx", FileMode.CreateNew);

// ייצא קובץ אקסל לזרם
workbook.Save(stream, new OoxmlSaveOptions(SaveFormat.Xlsx));

// בצע פעולות בזרם

// סגור את הזרם
stream.Close();

טען קובץ אקסל מהזרם

Aspose.Cells עבור .NET מאפשר לך גם לטעון את קבצי האקסל מהזרם. להלן השלבים להשיג זאת.

  • צור אובייקט חדש FileStream וטען את קובץ האקסל לתוכו.
  • צור אובייקט חדש Workbook ואתחול אותו עם האובייקט FileStream.
  • בצע את הפעולות הרצויות בקובץ Excel באמצעות אובייקט חוברת עבודה.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לטעון קובץ Excel מ- FileStream.

// צור אובייקט Stream
FileStream fstream = new FileStream("Book2.xls", FileMode.Open);

// צור אובייקט חוברת עבודה ופתח קובץ Excel מהזרם
Workbook workbook = new Workbook(fstream);

// מניפולציה של קובץ אקסל
Console.WriteLine("Workbook opened using stream successfully!");

// סגור את הזרם
fstream.Close();

קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני בחינם ולהשתמש ב-API ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לייצא קבצי Excel לזרם באמצעות C#. יתר על כן, ראית כיצד לטעון את קבצי האקסל מהזרם באופן דינמי. בנוסף, אתה יכול לחקור תכונות אחרות של Aspose.Cells עבור .NET באמצעות תיעוד. כמו כן, אתה יכול לשאול את השאלות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם