הוסף הסרת שורות או עמודות ב-Excel ב-Java

כמתכנת, אתה עלול להיתקל בתרחישים שבהם אתה צריך לעבד גיליונות אלקטרוניים של Excel. כמו כן, ייתכן שיהיה עליך ליצור ולאכלס קבצי אקסל, שכבר כיסיתי במאמר זה. היום, אני הולך להראות לך איך ליישם תכונה נוספת של Excel, שהיא הכנסה ומחיקה של שורות ועמודות. זה יכול להיות שימושי כאשר אתה צריך להוסיף/להסיר שורות/עמודות Excel באופן דינמי. אז בואו נסתכל כיצד להוסיף או למחוק שורות ועמודות בגיליון Excel ב-Java.

ספריית Java להוספה או מחיקה של שורות ועמודות Excel

Aspose.Cells for Java היא ספריית מניפולציה פופולרית של גיליונות אלקטרוניים המספקת קבוצה מדהימה של תכונות ליצירה ולטפל בקובצי Excel. אנו נשתמש בספרייה זו כדי לתפעל שורות ועמודות של גיליונות Excel. אתה יכול להוריד את ה-JAR שלו או להתקין אותו באמצעות התצורה הבאה של Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>22.10</version>
</dependency>

כיצד להוסיף שורות ב-Excel ב-Java

להלן השלבים להוספת שורות בגיליון עבודה של Excel ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף שורות בגליון עבודה של Excel ב-Java.

// טען קובץ אקסל
Workbook workbook = new Workbook("Book1.xls");

// גש לגליון העבודה הראשון בקובץ האקסל
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// הכנס שורה לגליון העבודה במיקום השלישי
worksheet.getCells().insertRows(2, 1);

// שמור את קובץ האקסל שהשתנה בפורמט ברירת המחדל
workbook.save("Insert Rows.xls");

הוסף עמודות ב-Excel Sheets ב-Java

הליך הוספת העמודות לגיליון אקסל דומה להוספת השורות. להלן השלבים להוספת עמודות בגליון עבודה ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף עמודות בגיליון Excel ב-Java.

// טען קובץ אקסל
Workbook workbook = new Workbook("Book1.xls");

// גש לגליון העבודה הראשון בקובץ האקסל
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// הכנס עמודה לגליון העבודה במיקום השני
worksheet.getCells().insertColumns(1, 1);

// שמור את קובץ האקסל שהשתנה בפורמט ברירת המחדל
workbook.save("Insert Column.xls");

כעת נסתכל כיצד למחוק את השורות והעמודות בגיליונות Excel באמצעות Java. ראשית, נדון במחיקת שורות.

מחק שורות ב-Excel XLSX ב-Java

להלן השלבים למחיקת שורות מגיליון עבודה של Excel ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד למחוק שורות מגליון עבודה של Excel ב-Java.

// טען קובץ אקסל
Workbook workbook = new Workbook("Book1.xls");

// גש לגליון העבודה הראשון בקובץ האקסל
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// מחק 10 שורות מגיליון העבודה החל מהשורה השלישית
worksheet.getCells().deleteRows(2, 10, true);

// שמור את קובץ האקסל שהשתנה בפורמט ברירת המחדל
workbook.save("Delete Rows.xls");

מחק עמודות ב-Excel XLSX ב-Java

להלן השלבים למחיקת עמודות מגליון עבודה של Excel ב-Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד למחוק עמודות מגליון עבודה של Excel באמצעות Java.

// טען קובץ אקסל
Workbook workbook = new Workbook("Book1.xls");

// גש לגליון העבודה הראשון בקובץ האקסל
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// מחק עמודה מגליון העבודה במיקום השני
worksheet.getCells().deleteColumns(1, 1, true);

// שמור את קובץ האקסל שהשתנה בפורמט ברירת המחדל
workbook.save("Delete Columns.xls");

ספריית Java Excel - קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני בחינם לתמרן שורות ועמודות Excel ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לתפעל שורות ועמודות ב-Excel באופן תכנותי. במיוחד, ראית כיצד להוסיף ולמחוק שורות ועמודות בגיליונות עבודה של Excel באמצעות Java.

קרא עוד על ספריית גיליונות אלקטרוניים של Java

אתה יכול לחקור עוד על ספריית Java Excel באמצעות תיעוד. יתר על כן, אתה יכול לשתף אותנו בשאילתות שלך דרך הפורום שלנו.

ראה גם