MS Visio הוא יישום בשימוש נרחב ליצירת דיאגרמות רבות כגון תרשימי זרימה, דיאגרמות זרימה עסקיות וכו’. עם זאת, במקרים שונים, ייתכן שיהיה עליך להמיר את קובצי הדיאגרמה לפורמטים אחרים של קבצים. לדוגמה, בעת שיתוף הדיאגרמות ניתן להמיר אותם לקובץ PDF. מצד שני, אתה יכול להמיר דיאגרמה לתמונה כדי להטמיע אותה ביישום האינטרנט או שולחן העבודה שלך. במאמר זה, אנו נמקד את דיאגרמת Visio להמרת PDF באופן פרוגרמטי. במיוחד, תלמד כיצד להמיר קבצי VSDX או VSD ל-PDF באמצעות C#.

C# Visio ל-PDF Converter API

Aspose.Diagram for .NET היא ספריית כיתה C# שנועדה ליצור ולתפעל דיאגרמות של MS Visio מתוך יישומי NET. יתר על כן, הוא מספק API לממיר נאמנות גבוהה המאפשר לך להמיר דיאגרמות Visio ל-PDF ולפורמטים אחרים. אתה יכול להוריד את ה-DLL של ה-API או להתקין אותו באמצעות NuGet.

Install-Package Aspose.Diagram

שלבים להמרת Visio ל-PDF ב-C#

להלן השלבים להמרת דיאגרמת Visio ל-PDF באמצעות Aspose.Diagram עבור NET.

  • טען קובץ Visio VSD או VDSX באמצעות מחלקה Diagram.
// צור אובייקט דיאגרמה כדי לטעון דיאגרמת VSD/VSDX
Diagram diagram = new Diagram("Diagram.vsd");
// צור זרם זיכרון ושמור את הדיאגרמה כ-PDF
MemoryStream pdfStream = new MemoryStream();
diagram.Save(pdfStream, SaveFileFormat.PDF);
// צור קובץ PDF
FileStream pdfFileStream = new FileStream("ExportToPDF.pdf", FileMode.Create, FileAccess.Write);
// כתוב לקובץ
pdfStream.WriteTo(pdfFileStream);
// סגור זרמים
pdfFileStream.Close();
pdfStream.Close();

C# Visio ל-PDF - קוד מלא

להלן קוד המקור המלא כיצד להמיר קובץ Visio ל-PDF באמצעות C#.

// צור אובייקט דיאגרמה כדי לטעון דיאגרמת VSD/VSDX
Diagram diagram = new Diagram("Diagram.vsd");

// צור זרם זיכרון ושמור את הדיאגרמה כ-PDF
MemoryStream pdfStream = new MemoryStream();
diagram.Save(pdfStream, SaveFileFormat.PDF);

// צור קובץ PDF
FileStream pdfFileStream = new FileStream("ExportToPDF.pdf", FileMode.Create, FileAccess.Write);
// כתוב לקובץ
pdfStream.WriteTo(pdfFileStream);

// סגור זרמים
pdfFileStream.Close();
pdfStream.Close();

תוצאות

להלן צילומי המסך של התוצאות שהיית מקבל באמצעות הקוד שהוזכר לעיל.

דיאגרמת Visio

Visio ל-PDF C#

PDF הומר

Visio ל-PDF

קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני בחינם כדי לנסות את ה-API ללא מגבלות הערכה.

סיכום

Aspose.Diagram עבור .NET מספק מגוון רחב של תכונות למניפולציה של דיאגרמות Visio. בנוסף, הוא מספק המרה באיכות גבוהה של דיאגרמות לפורמט PDF. במאמר זה, למדת כיצד להמיר את דיאגרמות VDS או VSDX לפורמט PDF באמצעות C#. אתה יכול לחקור עוד על ה-API באמצעות תיעוד.

ראה גם