Visio VSD VSDX ל-XAML csharp

דיאגרמות Visio משמשות ליצירת איורים טכניים על קנבס בצורה חופשית. ואילו, XAML היא שפת סימון יישומים הניתנת להרחבה ליצירת ממשקי משתמש. לפעמים, ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ Visio בפורמט VSDX או VSD לקובץ XAML. מאמר זה מכסה כיצד להמיר דיאגרמת VSD או VSDX לקובץ XAML באופן תכנותי ב-C#.

Visio Drawing to XAML Converter – התקנת API של C#

Aspose.Diagram for .NET API יכול לשמש ליצירה, עריכה, מניפולציה או המרת שרטוטי Microsoft Visio במספר פורמטים, כולל VSD ו-VSDX. אתה יכול לגשת אליו במהירות על ידי הורדת קובץ ה-DLL שלו מהקטע הורדות או שימוש בפקודת ההתקנה NuGet למטה:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

המרת קובץ VSDX ל-XAML ב-C#

אתה יכול להמיר דיאגרמת VSDX Visio לקובץ XAML עם השלבים הבאים:

  1. אתחול אובייקט מהמחלקה Diagram כדי לטעון את דיאגרמת המקור VSDX.
  2. כתוב את קובץ הפלט XAML בשיטת Save.

קטע הקוד שלהלן מפרט כיצד להמיר דיאגרמת VSDX לקובץ XAML באופן תכנותי ב-C#:

// טען דיאגרמת Visio קלט
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdx");

// צור מופע של מחלקה XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// שמור את קובץ הפלט XAML
diagram.Save("output.xaml", options);

המר קובץ Visio VSD ל-XAML ב-C#

השלבים הבאים מסבירים את התהליך להמרת קובץ Visio VSD לקובץ XAML באופן פרוגרמטי ב-C#:

  1. צור אובייקט מהמחלקה Diagram כדי לטעון את קובץ ה-VSD הקלט.
  2. כתוב את קובץ הפלט XAML בשיטת Save.

קטע הקוד הבא מדגים כיצד להמיר דיאגרמת VSD Visio לקובץ XAML באופן פרוגרמטי ב-C#:

// טען דיאגרמת Visio קלט
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// צור מופע של מחלקה XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// שמור את קובץ הפלט XAML
diagram.Save("output.xaml", options);

קבל רישיון API בחינם

אתה יכול לבדוק את כל התכונות של ממשק ה-API במלוא הקיבולת שלהם על ידי קבלת רישיון זמני ללא תשלום.

סיכום

במאמר זה, הבנתם את התהליך להמרת קובץ VSD או VSDX לקובץ XAML באופן תכנותי ב-C#. קובצי XAML משמשים בדרך כלל לתיאור רכיבי ממשק משתמש ביישומים שונים. יתר על כן, אתה יכול תכונות רבות אחרות הכלולות ב-API על ידי ביקור בתיעוד. בכל שאלה, אתה יכול לפנות אלינו בפורום.

ראה גם

צור תרשים זרימה באופן פרוגרמטי ב-C#