צייר אליפסה C#

גרפיקה וקטורית נמצאת בשימוש נרחב לציור צורות. אתה יכול בקלות לצייר צורות ביישומי C# תוך כדי עבודה עם Aspose.Drawing API. בהתאם לדרישות כאלה, מאמר זה מכסה כיצד לצייר אליפסה ב-C#.

צור צורת אליפסה - התקנת API של C#

עליך להתקין את Aspose.Drawing for .NET API. כל שעליך לעשות הוא להגדיר אותו מהקטע הורדות או השתמש בפקודה הבאה NuGet ב-Microsoft Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.Drawing

צייר אליפסה ב-C#

אתה יכול לצייר אליפסה על ידי ביצוע השלבים הבאים:

  • אתחול אובייקט בכיתה Bitmap
  • צור מופע מחלקה Pen
  • צייר את האליפסה
  • שמור תמונת ציור פלט

קטע הקוד הבא מסביר כיצד לצייר אליפסה ב-C#:

// אתחול אובייקט בכיתה Bitmap
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// צור מופע מחלקה Pen
Pen pen = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Blue), 2);

// צייר את האליפסה
graphics.DrawEllipse(pen, 10, 10, 900, 700);

// שמור תמונת ציור פלט
bitmap.Save("DrawEllipse.png");

צייר אליפסה ב-C# - מתקדם

ניתן להגדיר מאפיינים שונים תוך כדי ציור אליפסה. לדוגמה, אתה יכול להשתמש במברשת מוצקה או במברשת מרקם כדי לצייר את האליפסה. השלבים הבאים מציגים עיבוד מתקדם של ציור אליפסה:

  • אתחול אובייקט בכיתה Bitmap
  • צור מברשת תוך ציון הצבע שלה
  • צור עט באמצעות המברשת
  • צייר את האליפסה
  • שמור תמונת ציור פלט

קטע הקוד שלהלן מסביר כיצד לצייר אליפסה עם אפשרויות מתקדמות ב-C#:

// אתחול אובייקט בכיתה Bitmap
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);

// צור מופע מחלקה של גרפיקה
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// צור מברשת תוך ציון הצבע שלה
Brush brush = new SolidBrush(Color.FromKnownColor(KnownColor.Blue));

// צור עט
Pen pen = new Pen(brush);

// צייר אליפסה
graphics.DrawEllipse(pen, 10, 10, 900, 700);

// שמור ציור פלט
bitmap.Save("DrawEllipse.png");

קבל רישיון זמני בחינם

אתה יכול לבקש [רישיון זמני] בחינם6 כדי להעריך את ה-API במלוא קיומו.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לצייר אליפסה עם אפשרויות שונות באופן תכנותי ב-C#. יתר על כן, אתה יכול לבקר בסעיף תיעוד כדי ללמוד פרטים נוספים על התכונות שמציע ה-API. בכל מקרה של חששות, אנא כתוב לנו בפורום.

ראה גם

שימוש ב-System.Drawing עם .NET 6 בפלטפורמה שאינה של Windows