צייר מלבן C#

גרפיקה וקטורית נמצאת בשימוש נרחב לציור צורות. אתה יכול בקלות לצייר צורות ביישומי C# תוך כדי עבודה עם Aspose.Drawing API. בהתאם לדרישות כאלה, מאמר זה מכסה כיצד לצייר מלבן ב-C#.

צור צורת מלבן - התקנת API של C#

עליך להתקין את Aspose.Drawing for .NET API. כל שעליך לעשות הוא להגדיר אותו מהקטע הורדות או השתמש בפקודה הבאה NuGet ב-Microsoft Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.Drawing

צייר מלבן ב-C#

עליך לבצע את השלבים הבאים כדי לצייר מלבן על ידי ביצוע השלבים הבאים:

  • אתחול אובייקט בכיתה Bitmap
  • צור מופע מחלקה Pen
  • צייר את צורת המלבן
  • שמור תמונת ציור פלט

קטע הקוד שלהלן מדגים כיצד לצייר מלבן ב-C#:

// אתחול אובייקט בכיתה Bitmap
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 800, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// צור מופע מחלקה Pen
Pen pen = new Pen(Color.FromKnownColor(KnownColor.Blue), 2);

// צייר את המלבן
graphics.DrawRectangle(pen, 10, 10, 900, 700);

// שמור תמונת ציור פלט
bitmap.Save("DrawRectangle.png");

צייר מלבן ב-C# - מתקדם

אתה יכול לשנות ערכים שונים כדי להתאים אישית את ציור המלבן בהתאם לדרישות שלך. לדוגמה, בחירה בין מברשת מוצקה או מברשת מרקם לציור מלבן. אנא בצע את השלבים הבאים כדי לצייר מלבן עם אפשרויות מתקדמות:

  • אתחול אובייקט בכיתה Bitmap
  • צור מברשת תוך ציון הצבע שלה
  • צור עט באמצעות המברשת
  • צייר את המלבן
  • שמור תמונת ציור פלט

קטע הקוד שלהלן מסביר כיצד לצייר מלבן עם אפשרויות מתקדמות ב-C#:

// אתחול אובייקט בכיתה Bitmap
Bitmap bitmap = new Bitmap(1000, 1000, System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppPArgb);

// צור מופע מחלקה של גרפיקה
Graphics graphics = Graphics.FromImage(bitmap);

// צור מברשת תוך ציון הצבע שלה
Brush brush = new SolidBrush(Color.FromKnownColor(KnownColor.Blue));

// צור עט
Pen pen = new Pen(brush);

// צייר מלבן
graphics.DrawRectangle(pen, 100, 100, 800, 600);

// שמור ציור פלט
bitmap.Save("Rectangle.png");

קבל רישיון זמני בחינם

אתה יכול לבקש [רישיון זמני] בחינם6 כדי להעריך את כל התכונות ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, חקרתם כיצד לצייר מלבן תוך הגדרת מאפיינים שונים באופן תכנותי ב-C#. יתרה מכך, אתה יכול לבקר בסעיף תיעוד כדי לחקור תכונות אחרות הכלולות ב-API. בכל מקרה של שאלות, אל תהסס לפנות אלינו בפורום.

ראה גם

שימוש ב-System.Drawing עם .NET 6 בפלטפורמה שאינה של Windows