התחבר לשרת IMAP C#

Internet Message Access Protocol(IMAP) הוא הפרוטוקול הנפוץ ביותר לאחזור הודעות משרת דואר אלקטרוני. כדי לגשת לתיבת הדואר מיישומי הלקוח שלך, תחילה עליך ליצור חיבור עם שרת ה-IMAP. כדי להשיג זאת, מאמר זה מכסה כיצד להתחבר לשרת IMAP באמצעות SOCKS או HTTP proxy באמצעות C#. יתר על כן, תלמד כיצד להתחבר לשרת IMAP התומך ב-SSL באופן תכנותי.

C# API לחיבור שרת IMAP

Aspose.Email for .NET הוא API עשיר בתכונות המאפשר לך ליישם לקוחות דוא"ל מתוך יישומי ה-.NET שלך. בנוסף, זה מאפשר לך להתחבר לשרתי IMAP ולגשת לתיבות הדואר באמצעות פרוקסי SOCKS או HTTP. אתה יכול להוריד את ה-API או להתקין אותו באמצעות NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Email

התחבר לשרת IMAP ב-C#

להלן השלבים להתחבר לשרת IMAP באמצעות Aspose.Email עבור .NET.

 1. צור מופע של המחלקה ImapClient.
 2. ציין את שם המארח, שם המשתמש והסיסמה בבנאי ImapClient.
 3. השתמש באובייקט ImapClient כדי לגשת לתיבת הדואר.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתחבר לשרת IMAP באמצעות C#.

// התחבר לשרת IMAP באמצעות מארח, משתמש וסיסמה
ImapClient client = new ImapClient("localhost", "user", "password");

// בחר תיקייה
client.SelectFolder("Inbox");

התחבר לשרת IMAP באמצעות SOCKS Proxy

במקרים שונים, שרתי דואר אלקטרוני אינם נגישים ישירות ויש להשתמש בשרת פרוקסי. על מנת לחבר את שרת ה-IMAP באמצעות פרוקסי SOCKS, Aspose.Email עבור .NET תומך בגרסה 4, 4a ו-5 של SOCKS. להלן השלבים לחיבור לשרת IMAP באמצעות פרוקסי SOCKS.

 1. צור מופע של המחלקה ImapClient.
 2. ציין את שם המארח, שם המשתמש והסיסמה בבנאי ImapClient.
 3. צור מופע של SocksProxy ואתחל אותו עם כתובת proxy, יציאה וגרסת SOCKS.
 4. הגדר פרוקסי עבור IMAP באמצעות מאפיין ImapClient.Proxy.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתחבר לשרת IMAP באמצעות SOCKS proxy.

// התחבר והיכנס ל-IMAP והגדר את אפשרויות אבטחה
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password");
client.SecurityOptions = SecurityOptions.Auto;

// הגדר את התצורה של SOCKS proxy
string proxyAddress = "192.168.203.142"; // proxy address
int proxyPort = 1080; // proxy port
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);

// הגדר את ה-proxy עבור IMAP
client.Proxy = proxy;

// בחר תיקייה
client.SelectFolder("Inbox");

התחבר לשרת IMAP באמצעות פרוקסי HTTP

להלן השלבים להתחבר לשרת IMAP באמצעות פרוקסי HTTP.

 1. צור מופע של המחלקה ImapClient.
 2. ציין את שם המארח, שם המשתמש והסיסמה בבנאי ImapClient.
 3. צור מופע של HttpProxy ואתחול אותו עם כתובת ה-proxy ומספר היציאה.
 4. הגדר פרוקסי HTTP עבור IMAP באמצעות מאפיין ImapClient.Proxy.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתחבר לשרת IMAP באמצעות פרוקסי HTTP.

// הגדר את פרוקסי HTTP
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// צור והגדר את ImapClient והגדר פרוקסי HTTP
using (ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", "username", "password"))
{
  // הגדר פרוקסי
  client.Proxy = proxy;
  
  // בחר תיקייה
  client.SelectFolder("Inbox");
}

התחבר לשרת IMAP מאופשר SSL ב-C#

להלן השלבים להתחבר לשרת IMAP התומך ב-SSL באמצעות C#.

 1. צור מופע של המחלקה ImapClient.
 2. ציין את שם המארח, שם המשתמש והסיסמה בבנאי ImapClient.
 3. הגדר את המאפיין ImapClient.SecurityOptions ל-SecurityOptions.SSLImplicit.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להתחבר לשרת IMAP התומך ב-SSL.

// צור מופע של המחלקה ImapClient
ImapClient client = new ImapClient("imap.domain.com", 993, "user@domain.com", "pwd");
      
// הגדר את מצב האבטחה למשתמע
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLImplicit;

// בחר תיקייה
client.SelectFolder("Inbox");

קבל רישיון API בחינם

אתה יכול לנסות ולהשתמש ב-Aspose.Email עבור .NET בחינם על ידי קבלת רישיון זמני.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להתחבר לשרת IMAP באמצעות C#. יתר על כן, המדריך שלב אחר שלב ודוגמאות הקוד הדגימו כיצד להתחבר לשרת IMAP באמצעות SOCKS או HTTP proxy. אתה יכול לחקור יותר על ה-API באמצעות תיעוד. לכל שאלה או שאילתה, אל תהסס ליידע אותנו באמצעות הפורום שלנו.

ראה גם