המרת מעלות לדקות שניות DMS ב-C#

ערכי קו הרוחב והאורך משמשים לציון כל מיקום על פני כדור הארץ. ואילו מעלות דקות שניות הוא פורמט נוסף לקואורדינטות גיאוגרפיות. בתרחישים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר כמה מעלות עשרוניות לפורמט מעלות דקות שניות. בעקבות דרישות כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר מעלות עשרוניות לדקות תואר ושניות DMS באופן פרוגרמטי ב-C#.

מעלות עשרוניות למעלות דקות שניות DMS Converter API - התקנה

Aspose.GIS for .NET API תומך ביצירה או מניפולציה של פורמטי קובץ שונים הקשורים ליישומי GIS כמו ArcGIS, QGIS וכו’. אתה יכול להתקין אותו בקלות בסביבה שלך או על ידי הורדת קובצי ה-DLL שלו מהדף מהדורות חדשות או התקנתו באמצעות פקודת ההתקנה NuGet למטה:

PM> Install-Package Aspose.GIS

המרת מעלות עשרוניות למעלות דקות ב-C#

עליך לבצע את השלבים הבאים כדי להמיר מעלות עשרוניות לדקות מעלות באופן תוכנתי ב-C#:

  1. קודם כל, ציין את ערכי קו האורך והרוחב.
  2. המר את המעלות העשרוניות למעלות דקות.
  3. הדפס את הערכים המומרים על המסוף.

קטע הקוד הבא מראה כיצד להמיר מעלות עשרוניות למעלות דקות באופן תוכנתי ב-C#.

// ציין ערכי קווי רוחב ואורך
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// המר למעלות דקות
String degreeDecimalMinutes = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeDecimalMinutes);

// הדפס פלט בקונסולה
Console.WriteLine("Decimal Minutes: " + degreeDecimalMinutes);

המרת מעלות עשרוניות למעלות דקות שניות DMS ב-C#

אתה יכול להמיר מעלות עשרוניות למעלות דקות שניות עם השלבים הבאים:

  1. ראשית, ציין את ערכי הקלט עבור קווי אורך ורוחב.
  2. המר את המעלות העשרוניות למעלות דקות שניות.
  3. הדפס את ערכי הפלט על המסוף.

הקוד לדוגמה להלן מסביר כיצד להמיר מעלות עשרוניות למעלות דקות שניות באופן תוכנתי ב-C#.

// ציין ערכי קווי רוחב ואורך
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// המר למעלות דקות שניות
String degreeMinutesSeconds = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeMinutesSeconds);

// הדפס פלט בקונסולה
Console.WriteLine("Degree Minutes Seconds: " + degreeMinutesSeconds);

קבל רישיון חינם

אתה יכול להעריך את ה-API ללא כל הגבלה על ידי בקשת [רישיון זמני ללא תשלום].

סיכום

במאמר זה, הבנתם כיצד להמיר מעלות עשרוניות למעלות דקות שניות בפורמט DMS באופן פרוגרמטי ב-C#. כל שעליך לעשות הוא להמיר את ערכי קו האורך והרוחב לפורמט DMS ביישומי NET. יתר על כן, אתה יכול לבקר בסעיף תיעוד כדי לחקור תכונות רבות אחרות הכלולות ב-API. בכל מקרה של חששות, אנא פנה אלינו בפורום.

ראה גם