המרת GeoJSON ל-SVG ב-C#

GeoJSON הוא פורמט לקידוד מבני נתונים גיאוגרפיים שונים. בעוד שתמונות SVG נמצאות בשימוש פופולרי בגלל יכולת ההרחבה שלהן. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ GeoJSON לפורמט SVG. בעקבות תרחישים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר GeoJSON לפורמט SVG באופן תוכניתי ב-C#.

 1. ממיר GeoJSON ל-SVG - התקנת API של C#
 2. כיצד להמיר קובץ GeoJSON לפורמט SVG ב-C#
 3. המר את GeoJSON לתמונת SVG באופן פרוגרמטי ב-C#

ממיר GeoJSON ל-SVG - התקנת API של C#

Aspose.GIS for .NET API תומך בעבודה עם GIS פורמטים של קבצים. אתה יכול להגדיר במהירות את ה-API על ידי הורדת קובצי ה-DLL הפניה מהקטע מהדורות חדשות או הפעלת פקודת ההתקנה הבאה NuGet:

PM> Install-Package Aspose.GIS

כיצד להמיר קובץ GeoJSON לפורמט SVG ב-C#

עליך לבצע את השלבים הבאים כדי להמיר קובץ GeoJSON לפורמט תמונת SVG:

 1. אתחול מפה בגודל הנדרש.
 2. ציין את מערכת ההתייחסות המרחבית.
 3. צור סגנון לציור קווים.
 4. הוסף את השכבה למפה.
 5. קרא לשיטת הרנדור כדי להמיר GeoJSON לפורמט SVG.

המר את GeoJSON לתמונה SVG באופן פרוגרמטי ב-C#

השלבים הבאים מפרטים כיצד להמיר GeoJSON לתמונת SVG:

 1. אתחול מפה בגודל הנדרש.
 2. ציין את מערכת ההתייחסות המרחבית.
 3. צור סגנון לציור קווים.
 4. הוסף את השכבה למפה.
 5. קרא לשיטה Render כדי להמיר GeoJSON לפורמט SVG.

הקוד לדוגמה הבא מדגים כיצד להמיר את GeoJSON ל-SVG באופן תכנותי ב-C#.

// צור מפה
using (var map = new Aspose.Gis.Rendering.Map(800, 400))
{
  // השתמש ב-SRS שצוין
  map.SpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84;

  // השתמש בסגנון שצוין כדי לצייר קווים
  var symbolizer = new Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers.SimpleLine() { Width = Aspose.Gis.Rendering.Measurement.Pixels(2) };

  // פתח שכבה והוסף למפה
  map.Add(Aspose.Gis.VectorLayer.Open("sample.geojson", Aspose.Gis.Drivers.GeoJson), symbolizer);

  // עבד את המפה לפורמט SVG
  map.Render("sample.svg", Aspose.Gis.Rendering.Renderers.Svg);
}

קבל רישיון חינם

אתה יכול לבקש [רישיון זמני] בחינם10 כדי להעריך את ה-API במלוא קיבולתו.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר GeoJSON לתמונת SVG ב-C#. יתר על כן, תוכל להסתכל בסעיף תיעוד כדי לחקור תכונות שונות אחרות של ה-API. בכל שאלה, אנא פנה אלינו בפורום.

ראה גם