ייתכנו מצבים שבהם עליך להמיר קבצי KML לפורמט CSV או להיפך. במקרים כאלה, מאמר זה ילמד אותך כיצד להמיר קבצי KML לפורמט CSV וקבצי CSV לפורמט KML באמצעות C#.

C# KML ל-CSV Converter API - הורדה חינם

Aspose.GIS for .NET API מאפשר לך לרנדר מפות וליצור, לקרוא ולהמיר נתונים גיאוגרפיים ללא תוכנה נוספת. יתר על כן, ה-API מאפשר לך להמיר קבצי KML לפורמט CSV ולהיפך. אתה יכול להתקין את ה-API דרך NuGet או להוריד אותו ישירות מהקטע הורדות.

PM> Install-Package Aspose.GIS

המרת KML ל-CSV ב-C#

להלן השלבים להמרת קבצי KML לפורמט CSV.

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד להמיר קובץ KML לפורמט CSV באמצעות C#.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "Kml_File.kml";
string outputFile = dataDir + "output.csv";

// ציין הגדרות המרה במידת הצורך. זה אופציונלי.
ConversionOptions options = null;

// אפשרות זו מקצה Wgs84 לשכבת היעד.
// המרה עלולה לגרום לשגיאה אם שכבת היעד אינה תומכת בהתייחסות המרחבית של Wgs84. אז צריך לבדוק.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// המרת פורמט קובץ מ-KML ל-CSV.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Kml, outputFile, Drivers.Csv, options);

המרת CSV ל-KML ב-C#

להלן השלבים להמרת קבצי CSV לפורמט KML.

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד להמיר קובץ CSV לפורמט KML באמצעות C#.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "sample.csv";
string outputFile = dataDir + "output.kml";

// ציין הגדרות המרה במידת הצורך. זה אופציונלי.
ConversionOptions options = null;

// אפשרות זו מקצה Wgs84 לשכבת היעד.
// המרה עלולה לגרום לשגיאה אם שכבת היעד אינה תומכת בהתייחסות המרחבית של Wgs84. אז צריך לבדוק.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// המרת פורמט קובץ מ-CSV ל-KML.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Csv, outputFile, Drivers.Kml, options);

קבל רישיון חינם

על מנת לנסות את ה-API ללא מגבלות הערכה, אתה יכול לקבל רישיון זמני בחינם.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר קבצי KML לפורמט CSV ולהיפך באמצעות C#. קטעי הקוד המשותפים מדגימים כיצד להשיג המרות אלו באמצעות מספר שורות קוד בלבד. Aspose.GIS עבור .NET הוא API רב עוצמה ועשיר בתכונות המסייע לך בעבודה עם נתונים גיאו-מרחביים. אתה יכול לחקור את ה-API בפירוט על ידי ביקור בתיעוד הרשמי. בכל שאלה, אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום התמיכה החינמי שלנו.

ראה גם