ייתכנו מצבים שבהם עליך להמיר קבצי KML לפורמט GPX או להיפך. במקרים כאלה, מאמר זה ילמד אותך כיצד להמיר קבצי KML לפורמט GPX וקבצי GPX לפורמט KML באמצעות C#.

C# KML ל-GPX Converter API - הורדה חינם

Aspose.GIS for .NET API מאפשר לך לרנדר מפות וליצור, לקרוא ולהמיר נתונים גיאוגרפיים ללא תוכנה נוספת. יתר על כן, ה-API מאפשר לך להמיר קבצי KML לפורמט GPX ולהיפך. אתה יכול להתקין את ה-API דרך NuGet או להוריד אותו ישירות מהקטע הורדות.

PM> Install-Package Aspose.GIS

המרת KML ל-GPX באמצעות C#

אנו יכולים להמיר קבצי KML לפורמט GPX על ידי ביצוע השלבים המפורטים להלן:

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד להמיר קבצי KML לפורמט GPX באמצעות C#.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "Kml_File.kml";
string outputFile = dataDir + "output.gpx";

// ציין הגדרות המרה במידת הצורך. זה אופציונלי.
ConversionOptions options = null;

// אפשרות זו מקצה Wgs84 לשכבת היעד.
// המרה עלולה לגרום לשגיאה אם שכבת היעד אינה תומכת בהתייחסות המרחבית של Wgs84. אז צריך לבדוק.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// המרת פורמט קובץ מ-KML ל-GPX.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Kml, outputFile, Drivers.Gpx, options);

המר GPX ל-KML באמצעות C#

אנו יכולים גם להמיר קבצי GPX לפורמט KML על ידי ביצוע השלבים הבאים:

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד להמיר קובץ GPX לפורמט KML באמצעות C#.

string dataDir = RunExamples.GetDataDir();
string sourceFile = dataDir + "schiehallion.gpx";
string outputFile = dataDir + "output.kml";

// ציין הגדרות המרה במידת הצורך. זה אופציונלי.
ConversionOptions options = null;

// אפשרות זו מקצה Wgs84 לשכבת היעד.
// המרה עלולה לגרום לשגיאה אם שכבת היעד אינה תומכת בהתייחסות המרחבית של Wgs84. אז צריך לבדוק.
if (Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// המרת פורמט קובץ מ-GPX ל-KML.
VectorLayer.Convert(sourceFile, Drivers.Gpx, outputFile, Drivers.Kml, options);

קבל רישיון חינם

על מנת לנסות את ה-API ללא מגבלות הערכה, אתה יכול לקבל רישיון זמני בחינם.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר קבצי KML לפורמט GPX ולהיפך באמצעות C#. קטעי הקוד המשותפים מדגימים כיצד להשיג המרות אלו באמצעות מספר שורות קוד בלבד. Aspose.GIS עבור .NET הוא API רב עוצמה ועשיר בתכונות המסייע לך בעבודה עם נתונים גיאו-מרחביים. אתה יכול לחקור את ה-API בפירוט על ידי ביקור בתיעוד הרשמי. בכל שאלה, אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום התמיכה החינמי שלנו.

ראה גם