המר SHP ל-SVG ב-C#

קבצי SHP מכילים את הגיאומטריה של תכונה שהיא קבוצה של קואורדינטות וקטוריות. בעוד שקובצי SVG מכילים מידע חזותי. לפעמים ייתכן שיהיה עליך לרנדר קובץ SHP לתמונות SVG Scalable Vector Graphics. בעקבות דרישות כאלה, מאמר זה מכסה כיצד להמיר קובץ SHP לפורמט SVG באופן תכנותי ב-C#.

 1. ממיר SHP ל-SVG - התקנת API של C#
 2. כיצד להמיר קובץ SHP Shapefile לפורמט SVG ב-C#
 3. המר SHP לתמונת SVG באופן פרוגרמטי ב-C#

ממיר SHP ל-SVG - התקנת API של C#

ניתן להשתמש ב-API Aspose.GIS for .NET כדי לתפעל או להמיר [פורמטים] גיאוגרפיים שונים 3. שילוב ה-API ביישומים שלך הוא פשוט מכיוון שאתה יכול להוריד בקלות את קבצי ה-DLL מהדף מהדורות חדשות או להפעיל את פקודת ההתקנה NuGet למטה:

PM> Install-Package Aspose.GIS

כיצד להמיר קובץ SHP Shapefile לפורמט SVG ב-C#

השלבים להלן מרחיבים כיצד להמיר קובץ צורה של SHP לפורמט תמונה SVG:

 1. צור מפה של ממדים שצוינו.
 2. השתמש במערכת ההתייחסות המרחבית שצוינה.
 3. השתמש בסגנון שצוין כדי לצייר קווים.
 4. פתח שכבה והוסף למפה.
 5. עבד את המפה בפורמט SVG בשיטת Render.

הכותרת הבאה מכסה פרטים מעמיקים על ההמרה יחד עם קטע קוד.

המר SHP ל-SVG באופן פרוגרמטי ב-C#

אנא בצע את השלבים הבאים כדי להמיר SHP לפורמט SVG:

 1. צור מפה של ממדים שצוינו.
 2. השתמש במערכת ההתייחסות המרחבית שצוינה.
 3. השתמש בסגנון שצוין כדי לצייר קווים.
 4. פתח שכבה והוסף למפה.
 5. עבד את המפה בפורמט SVG בשיטת Render.

קטע הקוד שלהלן מרחיב כיצד להמיר SHP ל-SVG באופן תכנותי ב-C#.

// צור מפה
using (var map = new Aspose.Gis.Rendering.Map(800, 400))
{
  // השתמש ב-SRS שצוין
  map.SpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84;

  // השתמש בסגנון שצוין כדי לצייר קווים
  // יש לנו גם סגנונות לנקודות, קווים ומשטחים.
  var symbolizer = new Aspose.Gis.Rendering.Symbolizers.SimpleLine() { Width = Aspose.Gis.Rendering.Measurement.Pixels(2) };
  // פתח שכבה והוסף למפה
  map.Add(Aspose.Gis.VectorLayer.Open(dataDir + "land.shp", Aspose.Gis.Drivers.Shapefile), symbolizer);

  // עבד את המפה לפורמט Svg
  map.Render(dataDir + "land_out.svg", Aspose.Gis.Rendering.Renderers.Svg);
}

קבל רישיון חינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני בחינם להערכת כל התכונות של ה-API ללא כל סימן מים או מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר קובץ SHP Shapefile ל-SVG ב-C#. חוץ מזה, ה-API מכיל תכונות רבות אחרות לעבודה עם קובצי GIS שתוכלו לחקור במרחב תיעוד. בכל מקרה של אי בהירות או בירורים, אנא אל תהסס לפנות אלינו ב-פורום.

ראה גם