המרת HTML MHTML ל-XPS

קובצי HTML משמשים דרך האינטרנט להצגה ועיצוב מידע. אתה יכול להמיר קבצי HTML לקבצי XPS באופן פרוגרמטי באמצעות C#. מקרי השימוש הבאים מפרטים תרחישי המרה שונים:

ממיר HTML/MHTML ל-XPS – התקנת API של C#

Aspose.HTML for .NET API תומך בעבודה עם קובצי HTML ומספר פורמטים אחרים של קבצים. אתה יכול להתקין את ה-API על ידי הורדת קובץ ה-DLL מהקטע מהדורות חדשות, או עם פקודת ההתקנה הבאה של NuGet ב-Visual Studio:

PM> Install-Package Aspose.Html 

המרת HTML/MHTML לקובץ XPS באופן פרוגרמטי באמצעות C#

ניתן להמיר קובץ HTML או MHTML לקובץ XPS באמצעות השלבים הבאים:

 1. טען קובץ HTML קלט עם המחלקה HTMLDocument.
 2. אתחול מופע XpsSaveOptions.
 3. המר HTML או MHTML ל-XPS.

הקוד שלהלן מראה כיצד להמיר HTML לקובץ XPS באופן תוכנתי באמצעות C#:

// טען קובץ HTML קלט 
HTMLDocument document = new HTMLDocument("test.html");

// אתחול XpsSaveOptions 
XpsSaveOptions options = new XpsSaveOptions();

// המר HTML או MHTML ל-XPS
Converter.ConvertHTML(document, options, "output.xps");

המר HTML/MHTML ל-XPS עם אפשרויות מתקדמות באופן פרוגרמטי עם C#

כבר למדת את מקרה השימוש הבסיסי בהמרה. ה-API מציע מספר אפשרויות מתקדמות לביצוע ההמרה. אנא בצע את השלבים הבאים להמרת קובץ HTML/MTHML ל-XPS:

 1. טען קובץ HTML קלט.
 2. הצג אובייקט XpsSaveOptions.
 3. הגדר אפשרויות רינדור שונות.
 4. המרת קובץ קלט ל-XPS בשיטת ConvertHTML.

הקוד הבא מסביר כיצד להמיר קובצי HTML או MHTML לקובצי XPS עם אפשרויות מתקדמות באופן תכנותי באמצעות C#:

// טען קובץ HTML קלט 
using (HTMLDocument document = new HTMLDocument("test.html"))
{
  // אתחול XpsSaveOptions 
  Saving.XpsSaveOptions options = new Saving.XpsSaveOptions();
  options.BackgroundColor = Color.Gray;
  options.PageSetup.AnyPage = new Drawing.Page(new Drawing.Size(600, 800), new Drawing.Margin(72, 72, 72, 72));
  options.VerticalResolution = 250;

  // המרת HTML ל-XPS
  Converters.Converter.ConvertHTML(document, options, "output.xps");
}

HTML מקישור כתובת אתר להמרה XPS ב-C#

תוכן מקוון קיים באינטרנט בצורה של קבצי HTML. אתה יכול להמיר HTML ישירות מ-URL לקובץ XPS באמצעות C#. לא תצטרך להוריד את הקובץ באופן ידני, במקום זאת בצע את השלבים הבאים:

 1. ציין כתובת URL עבור קלט HTML.
 2. טען HTML קלט עם מחלקה HTMLDocument.
 3. אתחול אובייקט המחלקה XpsSaveOptions.
 4. המרת HTML מ-URL לקובץ XPS.

הקוד שלהלן מפרט כיצד להמיר את ה-HTML מקישור כתובת האתר לקובץ XPS באופן פרוגרמטי באמצעות C#:

// ציין כתובת URL עבור קלט HTML.
Uri uri = new Uri("https://www.aspose.com/");

// טען HTML קלט עם מחלקה HTMLDocument.
HTMLDocument document = new HTMLDocument(uri.AbsoluteUri);

// אתחול אובייקט המחלקה XpsSaveOptions.
XpsSaveOptions options = new XpsSaveOptions();

// המרת HTML מ-URL לקובץ XPS.
Converter.ConvertHTML(document, options, "test.xps");

קבל רישיון API בחינם

אתה יכול לבקש Free Temporary License כדי להעריך את ה-API ללא כל הגבלה.

סיכום

לסיכום, למדת כיצד להמיר קבצי HTML למסמכי XPS באופן פרוגרמטי באמצעות C#. אתה יכול להשתמש בתכונה זו ביישומים המבוססים על NET או NET Core באמצעות כל אחת מהשפות הנתמכות. יתר על כן, אתה יכול לחקור תכונות אחרות של ה-API על ידי ביקור ב-תיעוד. אנא אל תהסס לכתוב לנו בחזרה בפורום התמיכה החינמית במקרה של שאלות כלשהן.

ראה גם