צור HTML C#

קבצי HTML משמשים להצגת נתונים או מידע בדפי אינטרנט. לפעמים, ייתכן שיהיה עליך ליצור קובץ HTML בתוך הפרויקטים שלך. בעקבות תרחישים כאלה, מאמר זה מכסה כיצד ליצור קובץ HTML באופן פרוגרמטי ב-C#.

צור קבצי HTML ב-C# - התקנת API

ניתן להשתמש ב-API של Aspose.HTML for .NET כדי לעבוד עם פורמטי קובץ נתמכים שונים ללא צורך בהתקנת יישום אחר. אתה יכול להוריד את קבצי ה-DLL מהדף מהדורות חדשות או להשתמש בפקודה הבאה NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Html

כיצד ליצור קובץ HTML ב-C#

אתה יכול ליצור קובץ HTML עם קריאות שיטה פשוטות כפי שמוסבר בשלבים שלהלן:

 1. צור אובייקט במחלקה HTMLDocument.
 2. צור אלמנט טקסט והוסף אותו למסמך.
 3. שמור את מסמך ה-HTML הפלט.
 4. שמור את מסמך ה-HTML.

דוגמת הקוד שלהלן מראה כיצד לבצע את השלבים הבאים וליצור קובץ HTML באופן פרוגרמטי ב-C#:

// הכן נתיב פלט לשמירת מסמך
string documentPath = "create-new-document.html";

// אתחול מסמך HTML ריק
using (var document = new Aspose.Html.HTMLDocument())
{
  // צור אלמנט טקסט והוסף אותו למסמך
  var text = document.CreateTextNode("Hello World!");
  document.Body.AppendChild(text);

  // שמור את המסמך בדיסק
  document.Save(documentPath);
}

צור HTML מכתובת אתר ב-C#

אתה יכול ליצור קובץ HTML על ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. צור אובייקט של מחלקה URL כדי לציין את הקישור.
 2. אתחול אובייקט המחלקה HTMLDocument תוך העברת כתובת ה-URL כפרמטר.
 3. שמור את קובץ ה-HTML של הפלט.

הקוד לדוגמה הבא מדגים כיצד ליצור קובץ HTML מכל דף אינטרנט מקוון ב-C#:

// הגדר את הקישור URL עבור דף אינטרנט מקוון
Aspose.Html.Url url = new Aspose.Html.Url("https://blog.aspose.com/");

// אתחול אובייקט במחלקה HTMLDocument
var document = new Aspose.Html.HTMLDocument(url);

// שמור את המסמך בדיסק
document.Save(dataDir + "create-from-URL.html");

C# API ליצירת קובצי HTML - קרא עוד

אתה יכול לבקר ב-API תיעוד שבו פרקים שונים מכסים תכונות אחרות של ה-API.

C# צור קובץ HTML עם רישיון חינם

אתה יכול לבקש [רישיון זמני] בחינם11 על מנת להעריך את ה-API ללא מגבלות הערכה.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד ליצור דף אינטרנט HTML באופן פרוגרמטי ב-C#. הוא מסביר כיצד ליצור קובץ HTML מאפס או תוך שימוש בתוכן מכתובת אתר מקוונת. אנא אל תהסס לכתוב לנו בפורום למקרה שיש לך אי בהירות.

ראה גם

שנה צבע טקסט ב-HTML באמצעות C#