המרת GIF מונפש באמצעות C#

אנימציה GIF(פורמט מחלף גרפי) מכיל מספר מסגרות תמונה בסדר מסוים בתוך קובץ בודד. מסגרות אלו מוצגות ברצף ליצירת האנימציה. יכולים להיות מקרי שימוש שונים כאשר אתה צריך להמיר GIF מונפש לפורמטים אחרים של תמונות מרובי עמודים או רסטרים. הפורמטים מרובי העמודים כוללים TIFF כמו גם PDF ואילו תמונות רסטר יכולות להיות PNG, JPG, BMP וכו’. במאמר זה, אני אראה לך כיצד להמיר תמונות GIF מונפשות ל-TIFF, PDF, PNG. תמונות JPG ו-BMP באופן פרוגרמטי באמצעות C#. ניתן להעביר בקלות את דוגמאות הקוד המסופקות במאמר זה גם ל-VB.NET.

C# GIF Converter API

Aspose.Imaging for .NET הוא API עשיר בתכונות התומך במניפולציה של מגוון רחב של וקטורים או פורמטים של תמונות רסטר כולל קובצי GIF מונפשים. זה מאפשר המרת GIF מונפש לפורמטים מרובי עמודים אחרים, כמו גם תמונות רסטר בתוך יישום NET. אתה יכול להתקין את ה-API באמצעות NuGet Package Manager או להוריד ולהפנות לקובץ DLL שלו באופן ידני.

המרת GIF מונפש ל-TIFF באמצעות C#

TIFF הוא פורמט תמונה מרובה עמודים ששומר מספר תמונות בתוך קובץ בודד. מכיוון שה-GIF המונפש מכיל גם רצף של פריימים, אתה יכול לייצא את כל הפריימים או נבחרים לפורמט TIFF. בהמרה זו, כל מסגרת ב-GIF תומר לעמוד בתמונת TIFF. להלן השלבים להמרת GIF מונפש לפורמט TIFF באמצעות Aspose.Imaging עבור NET.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר GIF ל-TIFF באמצעות C#.

// טען קובץ GIF
using (var image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{      
	// המר רק מסגרות נבחרות
	image.Save("Selected-Frames.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 3)), FullFrame = true });
	// המר את כל המסגרות
	image.Save("GIF-to-TIFF.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { FullFrame = true });
}

המרת GIF מונפש ל-PDF באמצעות C#

בהמרת GIF מונפשת ל-PDF, כל מסגרת של ה-GIF מומרת לעמוד נפרד בתוך ה-PDF. בדיוק כמו GIF ל-TIFF, אתה יכול לציין את טווח הפריימים שאתה רוצה לקבל בקובץ ה-PDF שהומר. להלן השלבים להמרת GIF מונפש ל-PDF.

  • צור מופע של מחלקה Image וטען את קובץ ה-GIF המונפש.
  • השתמש במחלקה MultiPageOptions כדי לציין את טווח הפריימים (אופציונלי).
  • שמור את התמונה כ-PDF בשיטת Image.Save(String, PdfOptions).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר GIF מונפש ל-PDF באמצעות C#.

// טען קובץ GIF
using (Image image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{
	// המר את כל המסגרות
	image.Save("GIF-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { FullFrame = true });
  // המר מסגרות נבחרות
	image.Save("Selected-Frames-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(2, 5)), FullFrame = true });
}

המרת מסגרת GIF ל-PNG, JPG או BMP באמצעות C#

מכיוון ש-GIF מונפש מכיל רצף של פריימים, ניתן לחלץ את המסגרת הרצויה ולהמיר אותה לתמונות רסטר כגון PNG, JPG, BMP וכו'.

המרת מסגרת GIF ל-PNG באמצעות C#

להלן השלבים להמרת מסגרת GIF לתמונת PNG.

דגימת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר מסגרת של GIF מונפש ל-PNG באמצעות C#.

// טען תמונת GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // המרת מסגרת 1 של GIF ל-PNG
	image.Save("converted-to-png.png", new PngOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(1), FullFrame = true });
}

המרת מסגרת GIF ל-JPG באמצעות C#

Aspose.Imaging חושפת את המחלקה JpegOptions כדי להגדיר את האפשרויות תוך המרת מסגרת GIF לתמונת JPG. דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר מסגרת ב-GIF ל-JPG באמצעות C#.

// טען תמונת GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // המרת מסגרת 1 של GIF ל-JPG
	image.Save("converted-to-jpg.jpg", new JpegOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

המרת מסגרת GIF ל-BMP באמצעות C#

עבור המרת GIF ל-BMP, ה-API מספק את המחלקה BmpOptions. דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להמיר מסגרת GIF ל-BMP באמצעות C#.

// טען תמונת GIF
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{
  // המרת מסגרת 1 של GIF ל-BMP
	image.Save("converted-to-bmp.bmp", new BmpOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר GIF מונפש לפורמטים מרובי עמודים כגון TIFF ו-PDF באמצעות C#. יתר על כן, ראינו כיצד לחלץ מסגרת מסוימת מה-GIF המונפש ולהמיר אותו לתמונות PNG, JPG או BMP. אתה יכול לחקור עוד על Aspose.Imaging עבור .NET באמצעות תיעוד.

ראה גם

מידע: אולי תרצה לבדוק את [ממיר טקסט ל-GIF] בחינם 2 Aspose שפותח לאחרונה.