EPS PS ל-SVG csharp

קבצי EPS או PS מכילים גרפיקה וקטורית ונמצאים בשימוש נפוץ על ידי מעצבים. הם יכולים להכיל תמונות ברזולוציה גבוהה, כולל צורות או טקסט, והם משמשים לעתים קרובות להדפסת שלטי חוצות או לבניית גלישות. בתרחישים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך להמיר קובץ EPS או PS לתמונה SVG. מאמר זה עוסק כיצד להמיר קבצי EPS או PS PostScript ל-SVG ב-C#.

ממיר EPS או PS ל-SVG - התקנת ממשקי API של C#

ניתן להמיר קובץ EPS או PS לפורמט תמונת SVG בשני שלבים. ראשית, עליך להמיר EPS למסמכי PDF עם Aspose.Page עבור .NET. לאחר מכן המרת PDF ל-SVG מבוצעת באמצעות Aspose.PDF עבור .NET API. אנא הורד את קבצי ה-DLL עבור Aspose.Page for .NET ו-Aspose.PDF for .NET API או התקן את ממשקי ה-API הללו עם הפקודות הבאות של NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Page  
PM> Install-Package Aspose.PDF

המר EPS או PS ל-SVG באופן פרוגרמטי באמצעות C#

אתה יכול להמיר קבצי EPS או PS PostScript לפורמט SVG על ידי ביצוע השלבים הבאים:

  1. צור מופע של המחלקה MemoryStream.
  2. טען את קובץ ה-EPS הקלט עם המחלקה PsDocument.
  3. המר את קובץ ה-EPS ל-PDF עם המחלקה PdfSaveOptions.
  4. טען את קובץ ה-PDF המתווך ואתחל את מופע המחלקה SvgSaveOptions.
  5. שמור את קובץ הפלט SVG.

קטע הקוד שלהלן מדגים כיצד להמיר קובץ EPS או PS לתמונת SVG באופן פרוגרמטי באמצעות C#:

// אתחול אובייקט מחלקה MemoryStream
Stream stream = new MemoryStream();

// אתחול זרם קלט PostScript
System.IO.FileStream psStream = new System.IO.FileStream("input.eps", System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read);
Aspose.Page.EPS.PsDocument document = new Aspose.Page.EPS.PsDocument(psStream);

// אם אתה רוצה להמיר קובץ Postscript למרות שגיאות קלות, הגדר את הדגל הזה
bool suppressErrors = true;

// אתחול אובייקט אפשרויות עם פרמטרים נחוצים.
Aspose.Page.EPS.Device.PdfSaveOptions options = new Aspose.Page.EPS.Device.PdfSaveOptions(suppressErrors);

// אתחול אובייקט מחלקה PdfDevice
Aspose.Page.EPS.Device.PdfDevice device = new Aspose.Page.EPS.Device.PdfDevice(stream, new System.Drawing.Size(595, 842));

// המר את קובץ ה-EPS לפורמט PDF
document.Save(device, options);

// טען את מסמך ה-PDF המתווך
Aspose.Pdf.Document pdfDocument = new Aspose.Pdf.Document(stream);

// הצג אובייקט של מחלקה SvgSaveOptions
Aspose.Pdf.SvgSaveOptions saveOptions = new Aspose.Pdf.SvgSaveOptions();

// שמור את קובץ הפלט כתמונת SVG
pdfDocument.Save("output.svg", saveOptions);

קבל רישיון API בחינם

אתה יכול לקבל רישיון זמני לבדיקת כל התכונות של ה-API ללא מגבלות הערכה.

הדגמה מקוונת

נסה את אפליקציית האינטרנט EPS to SVG Converter כדי לבדוק את יכולות המרת הקבצים.

סיכום

במאמר זה, חקרתם כיצד להמיר קובץ EPS או PS PostScript לפורמט תמונת SVG באופן תוכנתי ב-C#. יתר על כן, אתה יכול לבדוק תכונות אחרות של ה-API על ידי מעבר בסעיף תיעוד. אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום כדי לדון בכל החששות שלך.

ראה גם

המר XPS או OXPS ל-Word DOCX/DOC ב-C#