עבודה עם תמונות PDF באמצעות Java

תמונות נמצאות בשימוש נרחב עבור סוגים שונים של תיאורים והדגמות בקבצי PDF. במאמר זה, תלמד כיצד לתפעל תמונות בקובצי PDF באופן תוכנתי. במיוחד, המאמר יעסוק כיצד להוסיף, לחלץ, להסיר או להחליף תמונות בקבצי PDF באמצעות Java.

ספריית Java להוספת תמונות ב-PDF

כדי להוסיף ולתפעל תמונות ב-PDF, נשתמש ב-Aspose.PDF עבור Java. זוהי ספרייה רבת עוצמה המספקת לך מגוון רחב של תכונות מניפולציה של PDF. הספרייה מאפשרת לך לעבוד עם טקסט, הערות או תמונות בקבצי PDF בצורה חלקה.

אתה יכול להוריד את ה-JAR של הספרייה או להתקין אותו באמצעות התצורות הבאות של Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>

כיצד להוסיף תמונה ל-PDF ב-Java

להלן השלבים להוספת תמונה בקובץ ה-PDF ב-Java.

 • ראשית, צור מופע של המחלקה Document כדי לטעון את מסמך ה-PDF.
 • קבל את Page שאליו אתה רוצה להוסיף תמונה באמצעות שיטת Document.getPages().getItem(int).
 • טען את קובץ התמונה לאובייקט FileInputStream.
 • הוסף את התמונה למשאבי העמוד באמצעות שיטת Page.getResources().getImages().add(FileInputStream).
 • השתמש באופרטורים כדי למקם את התמונה בדף:
  1. אופרטור GSave לשמירת המצב הגרפי הנוכחי.
  2. אופרטור ConcatenateMatrix כדי לציין היכן יש למקם את התמונה.
  3. אופרטור עשה כדי לצייר את התמונה על הדף.
  4. אופרטור GRestore לשמירת המצב הגרפי המעודכן.
 • לבסוף, שמור את קובץ ה-PDF המעודכן בשיטת Document.save(string).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף תמונה ל-PDF ב-Java.

// פתח מסמך
Document pdfDocument1 = new Document("input.pdf");

// הגדר קואורדינטות
int lowerLeftX = 100;
int lowerLeftY = 100;
int upperRightX = 200;
int upperRightY = 200;

// קבל את הדף שאליו אתה רוצה להוסיף את התמונה
Page page = pdfDocument1.getPages().get_Item(1);

// טען תמונה לזרם
java.io.FileInputStream imageStream = new java.io.FileInputStream(new java.io.File("input_image1.jpg"));

// הוסף תמונה לאוסף התמונות של משאבי הדף
page.getResources().getImages().add(imageStream);

// שימוש באופרטור GSave: אופרטור זה שומר את מצב הגרפיקה הנוכחי
page.getContents().add(new Operator.GSave());

// צור אובייקטים של מלבן ומטריצה
Rectangle rectangle = new Rectangle(lowerLeftX, lowerLeftY, upperRightX, upperRightY);
Matrix matrix = new Matrix(new double[] { rectangle.getURX() - rectangle.getLLX(), 0, 0, rectangle.getURY() - rectangle.getLLY(), rectangle.getLLX(), rectangle.getLLY() });

// שימוש באופרטור ConcatenateMatrix (מחרוזת שרשור): מגדיר כיצד יש למקם תמונה
page.getContents().add(new Operator.ConcatenateMatrix(matrix));
XImage ximage = page.getResources().getImages().get_Item(page.getResources().getImages().size());

// שימוש באופרטור Do: אופרטור זה מצייר תמונה
page.getContents().add(new Operator.Do(ximage.getName()));

// שימוש באופרטור GRestore: אופרטור זה משחזר את מצב הגרפיקה
page.getContents().add(new Operator.GRestore());

// שמור את ה-PDF החדש
pdfDocument1.save("Updated_document.pdf");

// סגור את זרם התמונות
imageStream.close();

חלץ תמונות מקובץ PDF באמצעות Java

להלן השלבים לחילוץ תמונות ממסמך PDF באמצעות Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לחלץ תמונות מקובצי PDF באמצעות Java.

// פתח מסמך
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// חלץ תמונה מסוימת
XImage xImage = pdfDocument.getPages().get_Item(1).getResources().getImages().get_Item(1);

// צור אובייקט זרם כדי לשמור את תמונת הפלט
java.io.OutputStream output = new java.io.FileOutputStream("output.jpg");

// שמור את תמונת הפלט
xImage.save(output);

// סגור את הזרם
output.close();

הסר תמונות מקובץ PDF באמצעות Java

להלן השלבים להסרת תמונה מקובץ PDF באמצעות Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד למחוק תמונה ב-PDF באמצעות Java.

// פתח מסמך
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// מחק תמונה מסוימת
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getResources().getImages().delete(1);

// שמור את קובץ ה-PDF המעודכן
pdfDocument.save("output.pdf");

החלף תמונה בקובץ PDF באמצעות Java

להלן השלבים להחלפת תמונה בקובץ PDF באמצעות Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להחליף תמונה ב-PDF באמצעות Java.

// פתח מסמך
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// החלף תמונה מסוימת
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getResources().getImages().replace(1, new java.io.FileInputStream(new java.io.File("aspose.png")));

// שמור את קובץ ה-PDF המעודכן
pdfDocument.save("output.pdf");

ספריית Java PDF בחינם להוספת תמונות

אתה יכול לקבל [רישיון זמני] בחינם28 ולעבוד עם תמונות PDF ללא כל הגבלה.

חקור את ספריית Java PDF

אתה יכול לחקור תכונות אחרות של ספריית Java PDF באמצעות תיעוד. בכל שאלה, אתה יכול ליצור איתנו קשר דרך הפורום שלנו.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לתפעל תמונות בקובצי PDF באמצעות Java. המדריך שלב אחר שלב ודוגמאות קוד הראו כיצד לחלץ, להוסיף, להסיר ולהחליף תמונות בקובץ PDF. אתה יכול להשתמש בקלות בספרייה ובדוגמאות הקוד שסופקו ביישומי Java שלך.

ראה גם