הוסף או הסר הערה ב-PDF

הערות PDF הם האובייקטים הנוספים המשמשים לסימון התוכן בקובצי PDF. מכיוון שלא ניתן לערוך בקלות קבצים PDF, ההערות משמשות להוספת הערות לגבי התוכן. הערות PDF כוללות הערות, חלונות קופצים ואובייקטים גרפיים שונים אחרים. במאמר זה תלמדו כיצד לעבוד עם הערות PDF באופן פרוגרמטי. במיוחד, נסקור כיצד להוסיף ולהסיר הערות בקובצי PDF באמצעות C#.

C# API להוספת הערות PDF - הורדה חינם

על מנת לעבוד עם מסמכי PDF מתוך יישומי ה-.NET שלך, Aspose מספקת Aspose.PDF for .NET. באמצעות ה-API, אתה יכול ליצור קבצי PDF קיימים חדשים כמו גם לתפעל בצורה חלקה. יתר על כן, ה-API גם מאפשר לך להוסיף ולהסיר הערות PDF. אתה יכול להוריד את ה-API או להתקין אותו בתוך יישומי ה-.NET שלך באמצעות NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Pdf

הוסף הערות ל-PDF באמצעות C#

פורמט PDF תומך בסוגים שונים של הערות כגון טקסט, קו, עיגול, ריבוע, עריכה וכדומה. על מנת לעבוד עם כל הערת PDF, Aspose.PDF עבור .NET מספק מחלקות נפרדות. לדוגמה, המחלקה LineAnnotation משמשת להוספת שורה ואילו המחלקה HighlightAnnotation משמשת להוספת הערת הדגשה. בואו נסתכל על השלבים של הוספת כל סוג של הערה ל-PDF.

שלבים להוספת הערות ב-PDF באמצעות C#

  • טען את קובץ ה-PDF באמצעות מחלקה מסמך.
  • צור את המופע של מחלקת ההערה הרצויה, כלומר HiglightAnnotation או LineAnnotation.
  • הגדר את המאפיינים של ההערה כגון מיקום, צבע, גודל וכו'.
  • הוסף הערה לאוסף הערות של דף ה-PDF המסוים בשיטת [Document.Pages1.Annotations.Add(Annotation)]12.
  • שמור את מסמך ה-PDF בשיטת Document.Save(String).

להדגמה, דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף הערת שורה ל-PDF באמצעות C#.

// טען את קובץ ה-PDF
Document document = new Document("Input.pdf");

// צור הערת שורה
var lineAnnotation = new LineAnnotation(
	document.Pages[1],
	new Rectangle(550, 93, 562, 439),
	new Point(556, 99), new Point(556, 443))
{
	Title = "John Smith",
	Color = Color.Red,
	Width = 3,
	StartingStyle = LineEnding.OpenArrow,
	EndingStyle = LineEnding.OpenArrow,
	Popup = new PopupAnnotation(document.Pages[1], new Rectangle(842, 124, 1021, 266))
};

// הוסף הערה לדף 
document.Pages[1].Annotations.Add(lineAnnotation);

// שמור PDF
document.Save("output.pdf");

לדוגמאות הקוד של סוגי הערות אחרים, תוכל לבקר במאמרי התיעוד הבאים:

הסר הערות מ-PDF ב-C#

אתה יכול גם להסיר את הערות PDF ממסמכי PDF קיימים באמצעות Aspose.PDF עבור .NET. אתה יכול להסיר את כל ההערה או הערה מסוימת מקובץ PDF. להלן השלבים להסרת הערות PDF.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להסיר הערות מקובץ PDF באמצעות C#.

// פתח את המסמך
Document pdfDocument = new Document("DeleteAnnotationsFromPage.pdf");

// מחק הערה מסוימת
pdfDocument.Pages[1].Annotations.Delete();

// או למחוק הערה מסוימת
// pdfDocument.Pages[1].Annotations.Delete(1);

// שמור מסמך מעודכן
pdfDocument.Save("output.pdf");

סיכום

הערות PDF משמשות להוספת הערות למסמכים על מנת להוסיף טקסט, גרפיקה ואובייקטי מולטימדיה. יתר על כן, ההערות עוזרות לך להוסיף מידע נוסף או הסבר על התוכן. בהתאם לכך, מאמר זה סיקר כיצד להוסיף ולהסיר הערות מ-PDF באמצעות C#. למקרה שאתה רוצה לחקור יותר על עבודה עם הערות PDF, בקר ב-תיעוד.

ראה גם