הוסף או הסר הערה ב-PDF

הערות בקבצי PDF משמשות לשיפור התוכן. הערה יכולה להיות הערה, חלון קופץ או אובייקט גרפי כגון חץ, קו וכו’. מאחר שקבצי PDF אינם ניתנים לעריכה, הערות מאפשרות לך לספק מידע נוסף. במאמר זה תלמדו כיצד לעבוד עם הערות בקובצי PDF באופן פרוגרמטי. במיוחד, תלמד כיצד להוסיף או להסיר הערות בקובצי PDF באמצעות Java.

Java API להוספה או הסרה של הערות PDF

על מנת להוסיף או להסיר הערות PDF, נשתמש ב-Aspose.PDF עבור Java. זהו API עשיר בתכונות המאפשר לך ליצור, לערוך ולהמיר קבצי PDF באמצעות Java. בנוסף, ה-API מאפשר לך לעבוד עם מגוון רחב של הערות PDF בצורה חלקה. אתה יכול להוריד את ה-API או להתקין אותו באמצעות התצורות הבאות של Maven.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>21.3</version>
</dependency>

הוסף הערה ל-PDF באמצעות Java

Aspose.PDF עבור Java תומך במספר הערות כולל אך לא מוגבל לטקסט, קו, עיגול, ריבוע, סימון וכו’. כדי להוסיף כל סוג הערה, Aspose.PDF עבור Java מספק מחלקה נפרדת. לדוגמה, המחלקה LineAnnotation משמשת להוספת שורה ואילו המחלקה HighlightAnnotation משמשת להוספת הערת הדגשה.

שלבים להוספת הערה ל-PDF באמצעות Java

להדגמה, בואו נוסיף הערת טקסט לקובץ PDF. להלן השלבים יחד עם הפניות ל-API להוספת הערת טקסט ל-PDF באמצעות Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להוסיף הערת טקסט ל-PDF באמצעות Java.

// פתח את מסמך ה-PDF המקור
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// צור הערה
TextAnnotation textAnnotation = new TextAnnotation(pdfDocument.getPages().get_Item(1), new com.aspose.pdf.Rectangle(200, 400, 400, 600));

// הגדר את כותרת ההערה
textAnnotation.setTitle("Sample Annotation Title");

// הגדר את נושא ההערה
textAnnotation.setSubject("Sample Subject");
textAnnotation.setState(AnnotationState.Accepted);

// ציין את תוכן ההערות
textAnnotation.setContents("Sample contents for the annotation");
textAnnotation.setOpen(true);
textAnnotation.setIcon(TextIcon.Key);
Border border = new Border(textAnnotation);
border.setWidth(5);
border.setDash(new Dash(1, 1));
textAnnotation.setBorder(border);
textAnnotation.setRect(new com.aspose.pdf.Rectangle(200, 400, 400, 600));

// הוסף הערה באוסף ההערות של הדף
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().add(textAnnotation);

// שמור את קובץ הפלט
pdfDocument.save("output.pdf");

הסר הערות מ-PDF באמצעות Java

להסרת ההערות מדף ב-PDF, Aspose.PDF עבור Java מספק את האפשרויות הבאות:

 • מחק הערה מסוימת בדף
 • מחק את כל ההערות בדף

הסר הערת PDF מסוימת

להלן השלבים להסרת הערה מקובץ PDF באמצעות Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להסיר הערה מסוימת מדף ב-PDF באמצעות Java.

// פתח את מסמך ה-PDF המקור
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// מחק הערה מסוימת
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().delete(1);

// שמור את מסמך העדכון
pdfDocument.save("output.pdf");

הסר את כל הערות PDF

להלן השלבים להסרת כל ההערות בדף ב-PDF באמצעות Java.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד להסיר את כל ההערות בדף ב-PDF באמצעות Java.

// מסמך PDF בקוד פתוח
Document pdfDocument = new Document("input.pdf");

// מחק את כל ההערות
pdfDocument.getPages().get_Item(1).getAnnotations().delete();

// שמור את מסמך העדכון
pdfDocument.save("output.pdf");

קבל רישיון API בחינם

אתה יכול לנסות את Aspose.PDF עבור Java בחינם ללא מגבלות הערכה באמצעות רישיון זמני.

סיכום

במאמר זה למדת כיצד לעבוד עם הערות בקובצי PDF. במיוחד, ראית כיצד להוסיף או להסיר הערות בקובצי PDF באמצעות Java. אתה יכול לחקור עוד על Aspose.PDF עבור Java באמצעות תיעוד. למקרה שיהיו לך שאלות או שאילתות כלשהן, אנא הודע לנו באמצעות הפורום שלנו.

ראה גם