פיצול קובץ PDF למספר קבצים באמצעות C#

במאמר הקודם, ראית כיצד למזג קובצי PDF מרובים ל-PDF אחד. עם זאת, יכול להיות מקרה שבו אתה צריך לפצל קובץ PDF בודד למספר קבצים. אתה יכול לפצל כל עמוד ב-PDF או אוסף של דפים למספר קובצי PDF. במאמר זה תלמד כיצד להתמודד עם תרחישים כאלה ולפצל קובץ PDF באמצעות C#.

פיצול PDF C# API - הורדה חינם

Aspose.PDF for .NET הוא ממשק API רב עוצמה לעיבוד קבצי PDF המאפשר לך ליצור, לערוך ולעבד מסמכי PDF מתוך יישומי NET שלך. בנוסף, ה-API מאפשר לפצל PDF בודד למספר קבצים בנאמנות גבוהה. אתה יכול להוריד את ה-DLL של ה-API או להתקין אותו באמצעות NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Pdf

פיצול קובץ PDF באמצעות C#

הקריטריונים לפיצול PDF יכולים להשתנות בהתאם לדרישות שלך. אתה יכול לפצל את המסמך לפי כל עמוד או אוסף של דפים. ראשית, בואו נראה כיצד לפצל כל עמוד בקובץ PDF.

  • טען את מסמך ה-PDF באמצעות מחלקה מסמך.
  • עברו בלולאה באוסף Document.Pages כדי לגשת לכל עמוד באמצעות המחלקה Page.
  • בכל איטרציה, צור מסמך חדש, הוסף את העמוד הנוכחי למסמך ושמור אותו כקובץ PDF בשיטת Document.Save(String).

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לפצל מסמך PDF באמצעות C#.

// פתח את המסמך
Document pdfDocument = new Document("merged.pdf");

// עבור מונה דפים
int pageCount = 1;

// עברו בלולאה בכל הדפים
foreach (Aspose.Pdf.Page pdfPage in pdfDocument.Pages)
{
  	// צור מסמך חדש
	Document newDocument = new Document();
  
  	// הוסף עמוד למסמך
	newDocument.Pages.Add(pdfPage);
  
  	// שמור כ-PDF 
	newDocument.Save("page_" + pageCount + "_out" + ".pdf");
	pageCount++;
}

פיצול דפים נבחרים של PDF באמצעות C#

אתה יכול גם לפצל את ה-PDF על ידי ציון טווח העמודים. לדוגמה, אתה יכול לפצל את N העמודים הראשונים או האחרונים, העמודים הזוגיים או האי-זוגיים וכו’. להדגמה, להלן השלבים לפיצול עמודים זוגיים ואי-זוגיים מה-PDF.

דוגמת הקוד הבאה מראה כיצד לפצל אוסף של דפים מ-PDF.

// פתח את המסמך
Document pdfDocument = new Document("merged.pdf"); 

// בחר דפים זוגיים בלבד
Aspose.Pdf.Page[] evenPages = pdfDocument.Pages.Where(x => x.Number % 2 == 0).ToArray();

// בחר דפים אי-זוגיים בלבד
Aspose.Pdf.Page[] oddPages = pdfDocument.Pages.Where(x => x.Number % 2 != 0).ToArray();

// שמור עמודים זוגיים כ-PDF
Document newDocument = new Document();
newDocument.Pages.Add(evenPages);
newDocument.Save("split_even_Pages.pdf");

// שמור דפים מוזרים כ-PDF
newDocument = new Document();
newDocument.Pages.Add(oddPages);
newDocument.Save("split_odd_Pages.pdf");

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לפצל את קבצי ה-PDF באמצעות C#. דוגמאות הקוד הדגימו כיצד לפצל כל עמוד או אוסף של דפים ב-PDF כדי להפריד בין קבצים. תוכל לחקור עוד על ממשק ה-API של .NET PDF באמצעות תיעוד.

ראה גם