עבודה עם הערות בקובצי PDF באמצעות C++

הערות הן אובייקטים נוספים שניתן להוסיף למסמכים PDF. הערות יכולות להיות מועילות בתרחישים כגון הוספת מידע הקשרי למסמך. מכיוון שקבצי PDF אינם ניתנים לעריכה בקלות, הערות מספקות אפשרות להוסיף מידע נוסף למסמך. במאמר זה תלמד כיצד להוסיף, לעדכן ולהסיר הערות בקובצי PDF ב-C++.

ספריית C++ לעבודה עם הערות PDF

Aspose.PDF for C++ היא ספריית C++ המאפשרת לך ליצור, לקרוא ולעדכן מסמכי PDF. יתר על כן, הספרייה תומכת בעבודה עם הערות בקבצי PDF. אתה יכול להתקין את הספרייה דרך NuGet או להוריד אותה ישירות מהקטע הורדות.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

הוסף הערות ל-PDF ב-C++

להלן השלבים להוספת הערות לקובצי PDF ב-C++.

להלן הקוד לדוגמה להוספת הערות לקובצי PDF באמצעות C++.

// צור מופע של המחלקה PdfContentEditor
auto editor = MakeObject<Facades::PdfContentEditor>();

// טען את קובץ ה-PDF לדוגמה
editor->BindPdf(u"SourceDirectory\\Sample 1.pdf");

// צור הערה
editor->CreateText(System::Drawing::Rectangle(400, 700, 100, 100), u"Title", u"Welcome to Aspose", true, u"Comment", 1);

// שמור קובץ PDF
editor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample.pdf");

להלן התמונה של הקובץ שנשמר על ידי הקוד לדוגמה.

הערה נוספה לקובץ ה-PDF

תמונה המציגה את ההערה

קרא הערות בקובץ PDF ב-C++

להלן השלבים לקריאת הערות בקובץ PDF ב-C++.

להלן הקוד לדוגמה לקריאת הערות בקובצי PDF באמצעות C++.

// צור מופע של המחלקה PdfAnnotationEditor
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();

// טען את קובץ ה-PDF לדוגמה
annotationEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\Sample 1.pdf");

// צור מערך של סוגי הערות
System::ArrayPtr<Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType> annotationTypes = System::MakeArray<Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType>({ Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType::Text, Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType::Highlight });

// חלץ הערות
System::SharedPtr<System::Collections::Generic::IList<System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Annotations::Annotation>>> annotationList = annotationEditor->ExtractAnnotations(1, 2, annotationTypes);

// עברו בלולאה בין ההערות
for (System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Annotations::Annotation> annotation : annotationList)
{
	// הצג תוכן הערות
	Console::WriteLine(annotation->get_Contents());
}

ערוך הערות ב-PDF ב-C++

להלן השלבים לעריכה ולעדכון הערות בקובצי PDF ב-C++.

להלן הקוד לדוגמה לשינוי הערות בקובצי PDF באמצעות C++.

// צור מופע של קובץ ה-PDF לדוגמה
auto document = MakeObject <Aspose::Pdf::Document>(u"SourceDirectory\\AnnotationSample.pdf");

// צור מופע של המחלקה PdfAnnotationEditor
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();

// טען את מסמך ה-PDF לדוגמה
annotationEditor->BindPdf(document);

// צור אובייקט הערה
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Annotations::TextAnnotation> annotation = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Annotations::TextAnnotation>(document->get_Pages()->idx_get(1), MakeObject<Aspose::Pdf::Rectangle>(200, 400, 400, 600));

// הגדר תאריך שינוי
annotation->set_Modified(System::DateTime::get_Now());

// הגדר כותרת
annotation->set_Title(u"NEW AUTHOR");

// הגדר תוכן
annotation->set_Contents(u"NEW CONTENTS");

// הגדר נושא
annotation->set_Subject(u"NEW SUBJECT");

// הגדר דגל פתוח
annotation->set_Open(true);

// שנה הערה
annotationEditor->ModifyAnnotations(1, 1, annotation);

// שמור את המסמך
annotationEditor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample_out.pdf");

C++ הסר הערות PDF

Aspose.PDF עבור C++ מספק את האפשרויות הבאות להסרת ההערות מקובצי PDF.

הסר הערת PDF ספציפית

להלן השלבים להסרת הערה ספציפית מקובץ PDF.

להלן הקוד לדוגמה להסרת הערה ספציפית מקובץ PDF באמצעות C++.

// צור מופע של המחלקה PdfAnnotationEditor
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();
// טען מסמך PDF קיים
annotationEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\AnnotationSample.pdf");
// מחק הערה לפי שם
annotationEditor->DeleteAnnotation(u"4df2cf36-d961-4d83-a39e-4b0069f97e0b");
// שמור את המסמך
annotationEditor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample_out.pdf");

הסרת הערות PDF לפי סוג

להלן השלבים להסרת הערות לפי סוג מקובצי PDF.

להלן הקוד לדוגמה להסרת הערות לפי סוג מקובצי PDF באמצעות C++.

// צור מופע של המחלקה PdfAnnotationEditor
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();
// טען מסמך PDF קיים
annotationEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\AnnotationSample.pdf");
// מחק הערות טקסט
annotationEditor->DeleteAnnotations(u"Text");
// שמור את המסמך
annotationEditor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample_out.pdf");

הסר את כל הערות PDF

להלן השלבים להסרת כל ההערות מקובצי PDF.

להלן הקוד לדוגמה להסרת כל ההערות מקובצי PDF באמצעות C++.

// צור מופע של המחלקה PdfAnnotationEditor
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor> annotationEditor = System::MakeObject<Aspose::Pdf::Facades::PdfAnnotationEditor>();
// טען מסמך PDF קיים
annotationEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\AnnotationSample.pdf");
// מחק את כל ההערות
annotationEditor->DeleteAnnotations();
// שמור את המסמך
annotationEditor->Save(u"OutputDirectory\\AnnotationSample_out.pdf");

ספריית C++ בחינם להוספת הערות PDF

אתה יכול להשתמש ב-Aspose.PDF עבור C++ ללא מגבלות הערכה על ידי קבלת רישיון זמני ללא תשלום.

C++ ספריית PDF

הספרייה מספקת שלל תכונות נוספות לעבודה עם קבצי PDF. אתה יכול לחקור את הספרייה בפירוט על ידי שימוש בתיעוד הרשמי. בכל שאלה, אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום התמיכה החינמי שלנו.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לעבוד עם הערות בקובצי PDF באמצעות C++. באופן ספציפי, ראית כיצד לקרוא, להוסיף, לערוך ולמחוק הערות מקובץ PDF ב-C++. יתר על כן, למדת כיצד למחוק הערה ספציפית, הערות לפי סוג, או כל ההערות באמצעות Aspose.PDF עבור C++.

ראה גם