תמונה PNG JPG ל-PSD

פורמטים PNG ו-JPG הם פורמטים ידועים של קבצי תמונת רסטר המכילים מידע ויזואלי חד-שכבתי. ואילו קובץ Photoshop Document (PSD) מכיל מספר שכבות להצגת התמונות. אתה יכול בקלות להמיר תמונות PNG או JPG לפורמט PSD באופן פרוגרמטי באמצעות C# ביישומי NET שלך. מאמר זה מכסה את הסעיפים הבאים הקשורים להמרת תמונות PNG ו-JPG:

ממיר PNG או JPG ל-PSD - התקנת API של C#

המרת PNG או JPG ל-PSD מועילה בתרחישים כמו שבהם מעצבים שונים מעצבים שכבות המשולבות מאוחר יותר לתמונה אחת באמצעות פורמט PSD. למשל, שדות משחק, מפות מרובות שכבות, נכסים גרפיים מכילים מידע חזותי רב. עליך להגדיר את ה-API של Aspose.PSD עבור .NET כך שיעבוד עם מספר פורמטים נתמכים של קבצים. אתה יכול להתקין במהירות את ה-API על ידי הורדת קובצי ה-DLL מהקטע מהדורות חדשות, או עם פקודת ההתקנה הבאה של NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

המרת תמונת PNG לקובץ PSD באופן פרוגרמטי באמצעות C#

אתה יכול להמיר תמונת PNG לקובץ PSD על ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. אתחול אובייקט המחלקה PsdImage.
 2. טען תמונת PNG קלט לאובייקט FileStream.
 3. הוסף תמונת קלט כשכבה לתמונת PSD בשיטת AddLayer().
 4. המר את התמונה לקובץ PSD פלט בשיטה Save().

הקוד הבא מראה כיצד להמיר תמונת PNG לקובץ PSD באופן פרוגרמטי באמצעות C#:

string fileName = "Sample.png";

// אתחול אובייקט המחלקה PsdImage
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// טען תמונת קלט לאובייקט FileStream      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // הוסף תמונת קלט כשכבה לתמונת PSD
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// המרת תמונת PNG לקובץ PSD פלט
image.Save("PNGtoPSD.psd");

צילום המסך הבא מציג פלט לדוגמה של תמונת PNG ל-PSD:

תמונת PNG ל-PSD

המרת תמונת JPG ל-PSD באופן פרוגרמטי באמצעות C#

אתה יכול להמיר תמונת JPG לקובץ PSD עם השלבים הבאים:

 1. התחל מופע מחלקה PsdImage.
 2. טען תמונת JPG קלט לאובייקט FileStream.
 3. הוסף שכבת קלט JPG לקובץ PSD בשיטה AddLayer().
 4. המר תמונת JPG לקובץ PSD פלט בשיטה PsdImage.Save().

הקוד שלהלן מסביר כיצד להמיר תמונת JPG לקובץ PSD באופן פרוגרמטי באמצעות C#:

string fileName = "Sample.jpg";

// אתחול אובייקט המחלקה PsdImage
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// טען תמונת קלט לאובייקט FileStream      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // הוסף תמונת קלט כשכבה לתמונת PSD
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// המר תמונת JPG לקובץ PSD פלט
image.Save("JPGtoPSD.psd");

קבל רישיון חינם

אתה יכול להעריך את ה-API במלוא התפוקה על ידי קבלת [רישיון זמני בחינם].16

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד להמיר תמונות PNG או JPG לקבצי PSD באופן תכנותי באמצעות C#. תמונת הקלט מתווספת כשכבה בקובץ הפלט PSD, שם ניתן גם לשלב תמונה אחת או יותר בקובץ הפלט. סקרנים ללמוד עוד? אנא אל תהסס לבקר בתיעוד כדי לחקור תכונות נוספות. אתה יכול ליצור איתנו קשר בכל עת בפורום תמיכה חינם למקרה שתרצה לדון איתנו במקרה השימוש שלך!

ראה גם