צור PSD Image Layer C#

קבצי PSD משמשים ליצירת תמונות באמצעות שכבות שונות המכילות צורות, טקסט, אפקטים וכו’. ייתכן שיהיה עליך ליצור תמונת PSD באופן פרוגרמטי ביישומים שלך. בהתאם לתרחישי עיבוד תמונה כאלה, מאמר זה מכסה כיצד ליצור תמונת PSD באופן תוכנתי ב-C#.

C# API ליצירת תמונת PSD - התקנה

Aspose.PSD for .NET API תומך ביצירה, עריכה או מניפולציה של PSD ועוד כמה פורמטים נתמכים של קבצים. אתה יכול להגדיר את ה-API על ידי הורדת קובץ ה-DLL שלו מהקטע הורדות או עם הפקודה NuGet הבאה:

PM> Install-Package Aspose.PSD

צור תמונת PSD באמצעות C#

קובץ PSD יכול להכיל שכבה אחת או יותר. לדוגמה, שכבת טקסט, שכבת תמונה, שכבת צורות וכו’. בדוגמה זו נוסיף צורות כמו מלבן ואליפסה, וכן שכבת טקסט להדגמה. עליך לבצע את השלבים הבאים כדי ליצור תמונת PSD באמצעות C#:

  1. צור תמונה חדשה באמצעות המחלקה PsdImage.
  2. נקה את נתוני התמונה והוסף ציור מלבן ואליפסה.
  3. הוסף שכבת טקסט עם כל מחרוזת טקסט.
  4. כתוב את קובץ ה-PSD הפלט בשיטת Save.

קטע הקוד הבא מסביר כיצד ליצור תמונת PSD באופן פרוגרמטי ב-C#:

// צור תמונה חדשה מאפס
PsdImage image = new PsdImage(450, 450);

// מילוי נתוני תמונה
Graphics graphics = new Graphics(image);
graphics.Clear(Color.White);

// צייר מלבן
graphics.DrawRectangle(new Pen(new SolidBrush(Color.Blue)), new Rectangle(10, 30, 80, 40));

// צייר צורת אליפסה על ידי ציון אובייקט העט, הצבע והקואורדינטות
graphics.DrawEllipse(new Pen(new SolidBrush(Color.Red)), new Rectangle(60, 80, 130, 90));

// הוסף שכבת טקסט
image.AddTextLayer("Sample text", new Rectangle(150, 220, 100, 130));

// שמור קובץ PSD פלט
image.Save("CreatePSD.psd");

חקור את תכונות ה-API

אתה יכול לעיין בתיעוד כדי לבדוק כמה תכונות אחרות שמציע ה-API.

קבל רישיון הערכה בחינם

אתה יכול להעריך את ה-API במלוא התפוקה ללא כל מגבלות הערכה על ידי בקשת [רישיון זמני חינם].

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד ליצור תמונת PSD באופן תוכנתי באמצעות C#. חקרתם כיצד לצייר מלבן ואליפסה על ידי ציון הקואורדינטות וצבע הצורות. כמו כן, גם שכבת טקסט מתווספת לתמונת ה-PSD כדי להסביר כמה פשוט אתה יכול לשלב את התכונות הללו ביישומי עיבוד התמונה שלך. יתרה מזאת, אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום במקרה של כל שאלה.

ראה גם