שטח מיזוג שכבות ב-PSD C#

תמונות PSD משמשות בדרך כלל ליצירת לוגואים, חוברות ותמונות אחרות שבהן קבצי ה-PSD מכילים מספר שכבות. במצבים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לבצע מניפולציות בשכבות כמו לשטח או למזג שכבות בקובץ PSD. מאמר זה מכסה כיצד לשטח או למזג שכבות בקובץ PSD באופן תכנותי ב-C#:

C# API לשטח או למזג שכבות בתמונת PSD

Aspose.PSD for .NET API תומך ביצירה, עריכה או מניפולציה של PSD ועוד כמה פורמטים נתמכים של קבצים. אתה יכול בקלות להתקין את ה-API על ידי הורדת קובץ ה-DLL מהקטע מהדורות חדשות או על ידי שימוש בפקודה הבאה NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

שטחו שכבות בתמונת PSD באמצעות C#

אתה יכול לשטח שכבות בתמונת PSD עם השלבים הבאים:

  1. טען את תמונת ה-PSD הקלט באמצעות המחלקה Image.
  2. קרא לשיטת FlattenImage.
  3. כתוב את קובץ הפלט בשיטת Save.

קטע הקוד הבא מסביר כיצד לשטח שכבות בתמונת PSD באופן תכנותי ב-C#:

// טען תמונת PSD קלט
PsdImage im = (PsdImage)(Aspose.PSD.Image.Load("Test.psd"));

// שטח את כל השכבות של תמונת ה-PSD
im.FlattenImage();

// שמור תמונת PSD פלט
im.Save("Flatten.psd");

מיזוג שכבות בקובץ PSD באמצעות C#

אתה יכול למזג שתי שכבות או יותר בקובץ PSD על ידי ביצוע השלבים הבאים:

  1. טען את תמונת ה-PSD הקלט באמצעות המחלקה Image.
  2. קרא את השכבות מקובץ ה-PSD.
  3. מיזוג השכבות בשיטת MergeLayers.
  4. הגדר את השכבות הממוזגות ושמור את קובץ הפלט.

קטע הקוד הבא מסביר כיצד למזג שכבות בקובץ PSD באמצעות C#:

String exportPath = "LayersMerged.psd";

// טען את תמונת ה-PSD הקלט
PsdImage im = (PsdImage)(Image.Load("Test.psd"));

// קרא את השכבות מקובץ ה-PSD
Layer bottomLayer = im.Layers[0];
Layer middleLayer = im.Layers[1];
Layer topLayer = im.Layers[2];

// מיזוג שכבות PSD
Layer layer1 = im.MergeLayers(bottomLayer, middleLayer);
Layer layer2 = im.MergeLayers(layer1, topLayer);

// הגדר שכבות ממוזגות
im.Layers = new Layer[] { layer2 };

// שמור תמונת פלט PSD עם שכבות ממוזגות
im.Save(exportPath);

קבל רישיון הערכה בחינם

אתה יכול להעריך את ה-API במלוא התפוקה ללא כל מגבלות הערכה על ידי בקשת [רישיון זמני בחינם].10

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לשטח או למזג שכבות בתמונת PSD באופן תכנותי באמצעות C#. תכונות אלה יכולות להיות מועילות בתרחישים כמו כאשר אינך רוצה לשתף את הקבצים הניתנים לעריכה עם אף אחד כדי למנוע שינויים כלשהם. יתר על כן, אנא עיין בתיעוד כדי ללמוד תכונות שונות הנתמכות על ידי ה-API. אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום בכל מקרה של חששות.

ראה גם