גישה או שנה מאפיינים של קבצי PowerPoint באמצעות C++

קובצי PowerPoint מכילים מטא נתונים או מאפייני מסמך המספקים מידע נוסף על המצגת. אלה כוללים מידע כגון כותרת, תאריך, מחבר וכו’ של המצגת. במאמר זה, תלמד כיצד לגשת ולשנות את המאפיינים במצגות PowerPoint באמצעות C++.

C++ API עבור גישה ושינוי מאפיינים של מצגות PowerPoint

Aspose.Slides for C++ הוא C++ API לעבודה עם קבצי PowerPoint. זה מאפשר לך ליצור, לקרוא ולעדכן קבצי PowerPoint ללא צורך בתוכנה נוספת. יתר על כן, ה-API מאפשר לך לגשת ולשנות את המאפיינים של מצגות PowerPoint. אתה יכול להתקין את ה-API דרך NuGet או להוריד אותו ישירות מהקטע הורדות.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

סוגי מאפיינים במצגות PowerPoint

ישנם שני סוגים של מאפיינים במצגות PowerPoint: מובנים ומותאמים אישית. המאפיינים המובנים מאחסנים מידע כללי על המצגות כמו כותרת, תאריך וכו’. מצד שני, מאפיינים מותאמים אישית מאחסנים מידע מותאם אישית בצמדי מפתח/ערך. הסעיפים הבאים מכסים כיצד להוסיף, לגשת ולשנות מאפיינים מובנים ומותאמים אישית של מצגות PowerPoint.

גישה למאפיינים מובנים במצגות PowerPoint באמצעות C++

להלן השלבים לגישה למאפיינים מובנים במצגות PowerPoint.

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד לגשת למאפיינים מובנים במצגות PowerPoint באמצעות C++.

// נתיב הקובץ
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";

// טען את קובץ המצגת
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// קבל הפניה למאפייני המסמך
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// הדפס את ערכי הנכס
System::Console::WriteLine(u"Category : {0}", documentProperties->get_Category());
System::Console::WriteLine(u"Current Status : {0}", documentProperties->get_ContentStatus());
System::Console::WriteLine(u"Creation Date : {0}", documentProperties->get_CreatedTime().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Author : {0}", documentProperties->get_Author());
System::Console::WriteLine(u"Description : {0}", documentProperties->get_Comments());
System::Console::WriteLine(u"KeyWords : {0}", documentProperties->get_Keywords());
System::Console::WriteLine(u"Last Modified By : {0}", documentProperties->get_LastSavedBy());
System::Console::WriteLine(u"Supervisor : {0}", documentProperties->get_Manager());
System::Console::WriteLine(u"Modified Date : {0}", documentProperties->get_LastSavedTime().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Presentation Format : {0}", documentProperties->get_PresentationFormat());
System::Console::WriteLine(u"Last Print Date : {0}", documentProperties->get_LastPrinted().ToString());
System::Console::WriteLine(u"Is Shared between producers : {0}", documentProperties->get_SharedDoc());
System::Console::WriteLine(u"Subject : {0}", documentProperties->get_Subject());
System::Console::WriteLine(u"Title : {0}", documentProperties->get_Title());

שנה מאפיינים מובנים במצגות PowerPoint באמצעות C++

להלן השלבים לשינוי מאפיינים מובנים במצגות PowerPoint.

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד לשנות מאפייני PowerPoint מובנים באמצעות C++.

// נתיבי קבצים
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ModifyBuiltinProperties_out.pptx";

// טען את קובץ המצגת
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// קבל הפניה למאפייני המסמך
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// שנה את המאפיינים המובנים
documentProperties->set_Author(u"Aspose.Slides for C++");
documentProperties->set_Title(u"Modifying Presentation Properties");
documentProperties->set_Subject(u"Aspose Subject");
documentProperties->set_Comments(u"Aspose Comments");
documentProperties->set_Manager(u"Aspose Manager");

// שמור מצגת
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

הוסף מאפיינים מותאמים אישית במצגות PowerPoint באמצעות C++

להלן השלבים להוספת מאפיינים מותאמים אישית במצגות PowerPoint.

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד להוסיף מאפיינים מותאמים אישית במצגות PowerPoint.

// נתיבי קבצים
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddCustomProperties_out.pptx";

// טען את קובץ המצגת
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// קבל הפניה למאפייני המסמך
auto documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// הוספת מאפיינים מותאמים אישית
documentProperties->idx_set(u"New Custom", ObjectExt::Box<int32_t>(12));
documentProperties->idx_set(u"My Name", ObjectExt::Box<String>(u"Aspose"));
documentProperties->idx_set(u"Custom", ObjectExt::Box<int32_t>(124));

// קבלת שם נכס באינדקס מסוים
String getPropertyName = documentProperties->GetCustomPropertyName(2);

// מסיר את הנכס שנבחר
documentProperties->RemoveCustomProperty(getPropertyName);

// שמור מצגת
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

גישה ושנה מאפיינים מותאמים אישית במצגות PowerPoint

להלן השלבים לגישה ושינוי של מאפיינים מותאמים אישית במצגות PowerPoint.

הקוד לדוגמה הבא מראה כיצד לגשת ולשנות מאפיינים מותאמים אישית במצגות PowerPoint באמצעות C++.

// נתיבי קבצים
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AccessAndModifyCustomProperties_out.pptx";

// טען את קובץ המצגת
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// צור הפניה לאובייקט DocumentProperties המשויך למצגת
System::SharedPtr<IDocumentProperties> documentProperties = presentation->get_DocumentProperties();

// גישה למאפיינים מותאמים אישית
for (int32_t i = 0; i < documentProperties->get_CountOfCustomProperties(); i++)
{
	// הדפס את השם והערך של מאפיינים מותאמים אישית
	System::Console::WriteLine(u"Custom Property Name : {0}", documentProperties->GetCustomPropertyName(i));
	System::Console::WriteLine(u"Custom Property Value : {0}", documentProperties->idx_get(documentProperties->GetCustomPropertyName(i)));

	// שנה את המאפיין המותאם אישית
	documentProperties->SetCustomPropertyValue(documentProperties->GetCustomPropertyName(i), String::Format(u"Title : {0}", i));
}

// שמור מצגת
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

קבל רישיון חינם

על מנת לנסות את ה-API ללא מגבלות הערכה, אתה יכול לבקש רישיון זמני ללא תשלום.

סיכום

במאמר זה, למדת כיצד לגשת ולשנות מאפיינים מובנים במצגות PowerPoint. יתר על כן, ראית כיצד להוסיף, לגשת ולשנות מאפייני PowerPoint מותאמים אישית באמצעות Aspose.Slides עבור C++ API. זהו API חזק עם הרבה תכונות נוספות לאוטומציה של המשימות הקשורות ל-PowerPoint שלך. אתה יכול לחקור את ה-API בפירוט על ידי ביקור בתיעוד הרשמי. בכל מקרה של שאלות, אנא אל תהסס לפנות אלינו בפורום התמיכה החינמית שלנו.

ראה גם